ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 141
Numărul 140 Numărul 139 Numărul 138 Numărul 137 Numărul 136 Numărul 135 Numărul 134 Numărul 133 Numărul 132 Numărul 131 Numărul 130 Numărul 129 Numărul 128 Numărul 127 Numărul 126 Numărul 125 Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 60
Abonament PDF

Mentenanța software-ului la comandă – Gratis sau contra cost ?

Claudia Jelea
Avocat & Consilier in domeniul marcilor
@IP BoutiqueMihai Jelea
Avocat @ IP BoutiqueDIVERSE

Dezvoltatorii de software la comandă așteaptă uneori cu nerăbdare perioada de mentenanță. La acest moment _software-_ul e deja instalat local pe echipamentele/infrastructura clientului, iar treaba mai laborioasă a adaptării lui la procesele și nevoile clientului este în bună măsură încheiată. 

Dacă etapele de dezvoltare și implementare au fost bine gestionate și finalizate, în perioada de mentenanță efortul dezvoltatorului de software ar trebui să fie diminuat semnificativ, iar profitabilitatea sa să crească. Cu puțin noroc (sau poate că nu doar norocul e la mijloc), în această etapă a mentenanței, intervențiile dezvoltatorului și resursele alocate vor fi minime, în timp ce onorariile de mentenanță (unele deosebit de generoase) vor compensa profitabilitatea scăzută a proiectului din etapele anterioare. 

De aceea, odată efectuată predarea-primirea finală a _software-_ului, mulți dintre dezvoltatori vor (pe bună dreptate) să factureze serviciile de mentenanță prestate. La baza acestei concepții stă și ideea (eronată) că produsul software este transmis (cesionat) către client ca atare, fără niciun fel de garanție cu privire la funcționarea sa ulterioară. Prin urmare, serviciile de mentenanță ar trebui să fie prestate contra cost. 

Există și cazuri de dezvoltatori (nu puțini la număr, dar minoritari ca pondere, din experiența noastră) care își asumă o perioadă de garanție a produsului software, în interiorul căreia serviciile de mentenanță sunt prestate în mod gratuit. Abia după expirarea perioadei de garanție asumate, serviciile de mentenanță sunt prestate contra cost. 

Pornind de la aceste tendințe practice, apar desigur întrebări firești cum ar fi: dacă există o obligație legală de a acorda o asemenea mentenanță în mod gratuit și pentru cât timp, dacă se poate înlătura această obligație prin acordul părților, etc. .

Răspunsurile la aceste întrebări nu sunt simple din mai multe motive.

O primă dificultate este dată de lipsa unei definiții general-acceptate a noțiunii de "mentenanță" a software-ului. De exemplu, clienții cu care am lucrat includ în general în această categorie activități precum: diagnosticarea și remedierea erorilor de funcționare, adaptarea software-ului la schimbările "ecosistemului" software sau hardware cu care acesta interacționează și upgrade-uri ale software-ului în cauză. Totuși, industria IT pare să aibă o concepție laxă asupra activității de mentenanță, fiind incluse în sfera acesteia (pe criterii mai mult sau mai puțin arbitrare) orice intervenții ale dezvoltatorului asupra software-ului după predarea sa finală către client. 

Pe de altă parte, nu există (din cunoștințele noastre) nici o definiție legală a conceptului de "mentenanță" a produsului software, ceea ce complică și mai mult răspunsul la întrebările de mai sus. 

Cu toate acestea, sunt reglementate obligații legale de intervenție/remediere/corectare/ajustare a produselor vândute, care pot să conducă la ideea că cel puțin unele activități de mentenanță (în sensul cel mai larg posibil) sunt obligatorii pentru producătorul software în temeiul legii și, în unele cazuri, acestea trebuie efectuate în mod gratuit. Mai jos, am menționat câteva asemenea reglementări care ar putea fi relevante.

Un prim exemplu apare în Codul Civil în privința garanției pentru viciile ascunse. Orice vânzător (cum ar fi dezvoltatorul de software) răspunde față de cumpărător pentru viciile ascunse ale produsului vândut (software-ul dezvoltat la comandă). Viciile ascunse sunt orice defecte grave (care nu pot fi sesizate fără un examen amănunțit) ale produsului în cauză, care fac bunul vândut impropriu întrebuințării la care este destinat sau care îi micşorează în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic. În cazul nostru, se poate imagina situația descoperirii unor defecțiuni majore în funcționarea software-ului ulterior predării sale către client, care pot atrage obligația dezvoltatorului de a le remedia pe cheltuiala sa. 

Un alt exemplu (probabil ceva mai rar în industria dezvoltării software-ului la comandă) este dat de legea nr. 449/2003, în relația cu consumatorii (persoane fizice). Astfel, vânzătorul este răspunzător pentru lipsa conformității produsului vândut. Obligația de conformitate are un sens destul de larg, prin ea impunându-se vânzătorului să se asigure că respectivul produs corespunde oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. De asemenea, orice lipsă a conformității rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformității produselor, dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor și produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa. Practic, din cauza ambiguității noțiunii de "conformitate", în relația cu consumatorii, multe din disfuncționalitățile software-ului apărute după predarea finală către clientul (consumator) ar putea să fie considerate neconformități pe care dezvoltatorul să fie obligat să le remedieze fără vreo plată suplimentară din partea clientului. 

Desigur, există și unele excepții sau limitări ale acestor obligații de "mentenanță" impuse de lege dezvoltatorilor de software, dar pe care le vom trata cu o altă ocazie. 

Subiectul pe care am încercat să-l atingem este unul foarte generos, iar paleta de întrebări ce pot apărea este practic nelimitată. Nu ne-am propus să tratăm întreaga problematică ce se poate ivi în legătură cu activitatea de mentenanță software, ci mai curând să lansăm o invitație la o dezbatere mai largă pe această temă pe care sperăm să o avem cât de curând.

LANSAREA NUMĂRULUI 142

Robotics & AI

joi, 25 aprilie, ora 18:00

sediul Accenture

Facebook Meetup StreamEvent YouTube

Conferință

NUMĂRUL 141 - Business Anlysis (BA)

Sponsori

 • Accenture
 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • MHP
 • BoatyardX
 • .msg systems
 • Yardi
 • P3 group
 • Ing Hubs
 • Colors in projects

INTERVIURI VIDEO