ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 15
Abonament PDF

Lean Six Sigma și managementul inovaţiei

Monica Petraru
Senior Business Analyst
@UNIQA Raiffeisen Software Service
DIVERSE


Ideea de inovaţie este abordată de un număr ridicat de companii ce au în prim - plan optimizarea proceselor sale interne şi în final creşterea valorii de afaceri plus beneficiul de a-şi vedea clienţii extreme de mulţumiţi de produsele pe care acestea le oferă. Lean Six Sigma, o abordare relativ binecunsocută pentru obţinerea unor rezultate excelente, performante poate să-i ajute pe directorii multinaţionalelor să descopere noi oportunităţi de inovare dincolo de prestarea simplelor operatiuni, să atingă un grad ridicat de productivitate, o performantă financiară solidă precum și o înclinaţie inerentă către inovaţie.

În piața globală de astăzi ştim cu toţii că există un mediu extrem de competitiv, toate companiile fiind în căutarea unor îmbunătățiri permanente Astfel, pentru a - şi atinge scopurile propuse, ele vor apela la consultanţi experţi, aceştia având ca scop aplicarea acestor metodologii. Multe dintre aceste organizaţii sunt deschise la aplicarea modalităţii de optimizare a performanţei oferite de Six Sigma. În timp ce acest lucru constituie un punct de plecare excelent, prima întrebare ar putea fi: "Ce este mai exact Lean Six Sigma şi cum diferă ea faţă de Six Sigma sau Lean?" Dumneavoastră, dragi colegi din lumea IT şi nu numai ar trebui să vă puneţi următoarea întrebare, "Dacă firma mea nu este în producție, atunci Lean Six Sigma s-ar putea aplica chiar și pentru organizația mea?" În acest articol, vom răspunde la aceste întrebări mai pe larg, oferind o imagine de ansamblu a cadrului fundamental al acestei metodologii.

Înainte de a folosi o metodologie de îmbunătăţire a proceselor din interiorul companiilor în care ne desfăşurăm activitatea zilnică, e bine să ştim cu ce anume avem de a face. Astfel, este esenţial să înţelegem faptul că Lean, Six Sigma şi Lean Six Sigma sunt trei metodologii total diferite. Evident, toate au ca epicentru al existenţei lor obiectivul definirii valorii pentru client, iar prin valoare fiecare trebuie să înţeleagă potenţialul financiar al clientului de care acesta dispune şi totodată suma pe care acesta ar dori să o investească. În acest sens, toate cele trei metodologii menţionate în rândurile de mai sus presupun optimizarea proceselor prin reducerea pierderilor şi simplificarea activităţilor ce conduc la livrarea unui produs de valoare în final.

În prezent, toată lumea a auzit de metodologia Lean Six Sigma şi evident se întreabă ce este ea, de unde a pornit şi cum trebuie aplicată pentru a se obţine rezultatele dorite în final. Răspunsurile căutate şi dorite nu sunt deloc complicate. E bine de remarcat faptul că la o primă vedere ne dăm seama după jocul de cuvinte "Lean Six Sigma" că această metodologie este o combinare a lucrurilor bune luate din Lean cu avantajele Six Sigma,putând fi definită ca o abordare integrată, de management. Ea are în vedere obţinerea unei îmbunătăţiri constante a proceselor. Pentru acestea se vor prelua atât elemente ale metodologiei Lean cu scopul de a reduce timpul de desfăşurare a acestora apelând la eliminarea factorilor de pierdere, cât şi elemente din metodologia Six Sigma reprezentate de o diminuare a gradului de variabilitate a procesului. Această metodă poate fi utilizată în orice companie sau firmă unde se înregistrează pierderi pe fluxul proceselor cu parametri de intrare sau de ieşire care sunt variabile în timp.

Lean Six Sigma este o evoluţie naturală a disciplinelor de îmbunătățire a calității şi proceselor care îşi au originea în anii 1950 în vederea eficientizării mecanismului de fabricaţie. Totul a debutat cu definirea unui accent pe îmbunătățirea calităţii, în scopul de a reduce costul producerii materialului defect. Aceasta a evoluat în aplicarea principiilor similare pentru a îmbunătăți eficienţa procesului la nivelul unei fabrici, prin eliminarea de efort irosit doar pentru manufacturarea cantităţii necesare, nu de supraaglomerare a depozitelor. De-a lungul timpului, alte părți ale organizaţiei au simtit nevoia de a aborda această perspectivă de eficientizare a proceselor , un exemplu relevant în acest sens fiind şi departamentele comerciale din cadrul unei întreprinderi.

Diferenţa dintre Lean, Six Sigma şi Lean Six Sigma

Lean şi Six Sigma sunt ambele discipline pentru remedierea permanentă a proceselor din cadrul unei companii, dar acestea diferă în stabilirea obiectivelor primordiale şi manierelor de abordare Lean este o disciplină în care obiectivul este acela de a elimina deşeurile şi eficiența procesului de creştere printr-un accent pe optimizarea vitezei și costurilor.

Lean e definită ca o disciplină ce are ca obiectiv asigurarea stabilităţii proceselor prin reducerea pierderilor şi simplificarea activităţilor ce oferă clientului valoare Pentru orice elemente precum reducerea pierderilor, fluxul de valoare, flexibilitatea proceselor reprezintă componente arhetipale ale unei structuri sau companii de tip Lean, indiferent de domeniul de activitate sau de sectorul în care se prestează activităţiile: producţie, servicii publice, de sănătate, financiare etc. .

Daca Lean asigură stabilitatea proceselor şi desfășurarea acestora într-un flux continuu, metodologia de management Six Sigma se focusează pe îmbunătăţirea calităţii prin diminuarea variabilităţii apelând la diverse instrumente statistice şi calitative.

În timp ce în Lean se utilizează evenimentele de tip Kaizen, cartografierea fluxului de valoare, echilibrarea încărcării de lucru şi analiza deșeurilor, metodologia Six Sigma va aborda modelul DMAIC (Definire, Măsurare, Analiză, Îmbunătăţire, Control) în vederea reducerii variabilităţii proceselor printr-o orientare mai adâncă spre client. Astfel se va îmbunătăţi perspectiva de înţelegere a punctelor critice ale fiecărui produs sau ale serviciului oferit şi prin luarea unor decizii pe baza valorilor disponibile şi a circumstanţelor avute în vedere.

În tabelul de mai jos se pot observa trăsăturile celor două metodologii descrise în rândurile de mai sus:

 

Lean Six Sigma
Obiectiv Eliminarea pierderilor
Creşterea nivelului de optimizare a procesului
Eliminarea variatiei
Eliminarea defectelor
Focusare maximă Viteză şi cost Calitate
Instrumente necesare Evenimente de tip Kaizen
Value stream mapping
Work load balancing
7 wastes

Analiză Pareto, chart - uri de control
Analiză statistică, realizarea experimentelor

Pe baza definiţiilor enunţate anterior, metodologia Lean Six Sigma e definita ca un hibrid: preia elemente atât de tip Lean, cât şi Six Sigma. Este nevoie de o abordare pragmatică de îmbunătăţire a proceselor din cadrul unei companii, cu un accent pe ceea ce este necesar şi important pentru client. Caracteristici precum time - focused strategy din Lean cu instrumentele de analiză statistică abordate de metodologia Six Sigma, care permite o soluție flexibilă în contextul abordării unui set complex de probleme.

Axul central al metodologiei Lean Six Sigma este reprezentat de framework - ul DMAIC (Definire, Măsurare, Analiză, Îmbunătăţire, Control). După cum se poate observa a fost preluat şi de către acest hibrid, în special pentru proiecte care vizează îmbunătățirea proceselor de afaceri existente.

Framework - ul DMAIC

DMAIC ilustrează o metodologie de proiect extrem de riguroasă ce are ca obiectiv esenţial creşterea gradului de capabilitate şi totodată cel de reducere a defectelor identificate într-un proces - optimizarea serviciilor, produselor sau proceselor existente din cadrul unei companii / firme. Este necesară parcurgerea următoarelor etape:

 • Definire
 • Măsurare
 • Analiză
 • Îmbunătățire
 • Control
Sursa: www.sixsigmadaily.com

1. Definire

 • Obiectivul acestei etape este acela de a stabili obiectivul şi scopul proiectului.
 • Colectarea informaţiilor necesare legate de proces şi client.
 • Momentan, obiectivele finale ale proiectului se vor estima în funcţie de toate cunoştinţele legate de obiectivele strategice ale companiei, doleantele clienţilor, cât şi de procesul care e destinat îmbunătăţirii.
 • Se doreşte atingerea unui nivel mai înalt de tip sigma.

2. Măsurare

 • Înţelegerea procesului .
 • Focusare maximă pe efortul de îmbunătăţire a situaţiei curente.
 • Stabilirea unui nivel al capabilităţii optim pentru obţinerea unui grad ridicat de performanţă a procesului.

3. Analiză

 • Odată ce datele inițiale au fost stabilite, ulterior se va putea identifica de unde provin cauzele mult mai facil.
 • În această fază, prin urmare, se pot localiza şi identifica cauzele, cât şi confirmarea lor prin utilizarea unui set de date concrete.

4. Îmbunătăţire

 • Definirea si validarea sistemului de monitorizare şi control a noului proces.
 • Identificarea potenţialelor modalităţi de optimizare.
 • Elaborarea unor studii pilot.
 • Corectarea / Reevaluarea soluției potenţiale.

5. Control

 • Controlul performanţei noului proces.
 • Definirea unor standarde interne şi proceduri de lucru.
 • Implementarea unui proces de control statistic.
 • Realizarea unui plan de proces de control statistic.
 • Determinarea capabilităţii noului proces.
 • Elaborarea şi transferarea soluţiei către beneficiarul proiectului.
 • Reducerea costurilor și creşterea profitului.
 • Finalizarea proiectului şi a documentaţiei.
Sursa: deakinprime.com

Implementarea metodologiei Lean Six Sigma în cadrul firmelor sau a marilor companii

Dacă tot am vorbit până acum din punct de vedere teoretic, cu siguranță aspectele aduse în prim - plan trebuie transpuse şi în practică, în cadrul activităţilor noastre zilnice.

Aşadar, vă propun să vă imaginaţi în ipostaza unui manager de multinational, a căror procese sunt complexe şi dificile. Întrebarea e ce vom face mai departe pentru a optimiza aceste procese…

Astăzi, companiile folosesc principiile de bază ale metodologiei Lean Six Sigma în vederea obţinerii următoarelor target - uri:

 • Focalizarea efectivă asupra doleanţelor clientului - creşterea satisfacţiei consumatorului;
 • Creşterea profitului;
 • Îmbunătăţirea calităţii produselor;
 • Creşterea mulţumirii în rândul angajaţilor;
 • Reducerea costurilor de operare şi recuperări majore ale capitalului investit;
 • Mecanism de generare al managementului schimbarii;
 • Reducerea defectelor;
 • Cultivarea gustului extraordinar de a excela;

Posibile capcane ce pot surveni de-a lungul implementării acestei metodologii

Lean Six Sigma oferă o metodologie şi un set de instrumente pentru a conduce la îmbunătățirea continuă printr-o analiză bazată pe fapte și feedback permanent din partea clientului. Deseori, această simplitate este pierdută în zelul de a obţine rezultate măsurabile cât mai rapide, iar companiile nu reușesc să vadă succesul iminent. Aici se pot identifica unele dintre cele mai comune capcane întâlnite:

 • Concentrarea asupra studiului în vederea obţinerii certificării;
 • Evitarea echilibrării alocării de resurse;
 • Focusare maximă asupra colectării cât mai multor date;
 • Implementarea unui program rigid axat pe modele standardizate;
 • Devierea de la respectarea paşilor caracteristici metodologiei DMAIC;
 • Presupunerea faptului că persoanele certificate au veleităţi de profesare specifice managementului de proiecte;
 • Tendinţa de a obţine cele mai bune rezultate din primul moment al abordării acestei metodologii.

Concluzie

Orice persoană care doreşte să devină iniţiat în această metodologie sau efectiv să se implice în implementarea ei, poate să remarce faptul că Lean Six Sigma măsoară performanţa unui produs sau proces la nivel statistic (sau gradul de satisfacere a doleanţelor consumatorilor). Totodată, această metodologie furnizează organizaţiilor toate instrumentele necesare în vederea optimizării capabilităţii proceselor sale, creşterii performanţei mediului de afaceri şi reducerii variaţiei rezultatelor proceselor → calitate superioară a produselor si serviciilor.

LANSAREA NUMĂRULUI 112

Prezentări articole și
Panel: DevOps

Joi, 28 Octombrie, ora 18:30

Înregistrează-te

Facebook Meetup StreamEvent YouTube

Conferință

VIDEO: NUMĂRULUI 111

Sponsori

 • Accenture
 • Bosch
 • ntt data
 • Betfair
 • FlowTraders
 • MHP
 • Connatix
 • Cognizant Softvision
 • BoatyardX
 • Colors in projects