ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 143
Numărul 142 Numărul 141 Numărul 140 Numărul 139 Numărul 138 Numărul 137 Numărul 136 Numărul 135 Numărul 134 Numărul 133 Numărul 132 Numărul 131 Numărul 130 Numărul 129 Numărul 128 Numărul 127 Numărul 126 Numărul 125 Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 142
Abonament PDF

Proiect IoT: Talk to God

Ovidiu Mățan
Fondator @ Today Software MagazinePROGRAMARE


Contestat de multe ori și uneori pe bună dreptate, chatGPT-ul are o caracteristică unică: primim de fiecare dată un răspuns. Acest amănunt reprezintă și premisa aplicației de față: o funcționalitate talk to God, prin intermediul căreia primim un răspuns oricărei întrebări pe care o adresăm. Articolul de față dezvoltă funcționalitatea implementată în două articole precedente: Transcrierea și citirea unui text folosind modele OpenAI și Emoții și culoare - un proiect IoT.

De multe ori atunci când dorim să comunicăm cu cineva în mod eficient, trebuie să găsim canalul de comunicare potrivit. De obicei, avem de ales între un mesaj text sau o discuție față în față. În ceea ce privește interfața chatGPT-ului, principalul dezavantaj din perspectiva accesibilității îl poate reprezenta exact această nevoie de a comunica în scris. Proiectul prezentat în articolul de față reprezintă o integrare mai naturală a vastei rețele neuronale dezvoltată de OpenAI. Practic vom putea adresa întrebări și primi răspunsurile vocal fără a mai trebui să accesăm vreo pagină web. Mai mult, vom încerca să stimulăm utilizatorii într-un mod cromatic prin schimbarea culorilor din mediul ambiental.

Logica aplicației

 1. Înregistrăm întrebarea utilizatorului și o salvăm local într-un fișier wav.

 2. Transcriem conținutul în text folosind toolul de la OpenAI: whisper.

 3. Transmitem întrebarea către API-ul chatGPT și așteptăm un răspuns.

 4. Răspunsul obținut îl vom translata în format audio folosind voice API de la OpenAI.

 5. Redăm răspunsul primit.

Pentru ca totul să fie și un pic distractiv, utilizatorii vor putea adresa o întrebare, doar după ce zâmbesc la cameră. Din perspectiva hardware-ului, acesta rămâne neschimbat de la proiectul anterior de IOT:

Mai avem, totuși, de adăugat o boxă bluetooth sau un TV care să redea sunetele.

Notă: aplicația poate rula mai rapid pe un PC, dar îi va lipsi un pic din farmecul dat de detaliile cromatice.

Înregistrarea și salvarea întrebării

Odată detectat un zâmbet din bucla algoritmului de ML, pornim metoda de înregistrare audio folosind în cazul de față microfonul de la camera video:

p = pyaudio.PyAudio()

def record_audio()->None:
  print („start recording audio”)
  frames = []    
  # Open stream
  stream = p.open(
  format=pyaudio.paInt16,
     channels=CHANNELS,
     rate=RATE,
     input=True,
     frames_per_buffer=CHUNK)
  print(„talk now”)
  # Record data for 
  # the set duration
  for i in range(0, int(RATE 
  / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
    data = stream.read(CHUNK)
    frames.append(data)

  print(„Finished recording.”)
  stream.stop_stream()
  stream.close()

  # Save the recorded data as a 
  # WAV file
  wf = wave.open(
  WAVE_OUTPUT_FILENAME, ‚wb’)

  wf.setnchannels(CHANNELS)
  wf.setsampwidth(
  p.get_sample_size(FORMAT))

  wf.setframerate(RATE)
  wf.writeframes(b’’.join(frames))
  wf.close()

Observație: La un număr de 44100 (RATE - Sample rate) de eșantioane/secundă obținem numărul acestora prin împărțirea la dimensiunea bufferului (CHUNK) și înmulțim totul cu durata în secunde a înregistrării (RECORDS_SECONDS).

Apelăm metoda de înregistrare nu înainte de a înștiința utilizatorul că urmează să înregistrăm sunetul:

print („start audio rec”)
play_text(„Ask your question”)
record_audio()

Transcrierea conținutului

Odată înregistrat, vom folosi toolul Whisper pentru transcrierea acestuia. În contextul rulării pe un Raspberry Pi 5, vom asista la anumite limitări, dar acestea sunt de ordinul secundelor față de un PC:

model=whisper.load_model(„base”)
result=model.transcribe(„./output.wav”)
question=result[‚text’]
print(„transcribe done:”,question)

Rezultatul este 90% corect în general pentru întrebările adresate în engleză, pentru cele în română nu prea există suport, dar probabil că există alternative.

Transmiterea întrebării și obținerea răspunsului de la chatGPT API

#add your real API key 
client = OpenAI(api_key = ‚___IZWw8Vs9________’ )

def get_answer(question):

  completion = client.chat.completions.create(
   model=”gpt-4”,
   messages=[
    {„role”: „system”, „content”: „You are an 
    answering robot. Your response will be 
    transform into speech. (100 letters answer)”},
    {„role”: „user”, „content”: question}
   ]
  )
  play_text(completion.choices[0].message.content)

Pentru inițializare va trebui să vă definiți o cheie în API-ul openAI, în special dacă doriți să folosiți versiunea a patra. Așa cum se poate vedea din rolul sistem, am încercat să limităm dimensiunea răspunsului primit la 100 de caractere.

Translatarea în format audio a răspunsului primit

def play_audio(file_path):
  # Initialize pygame
  pygame.mixer.init()

  # Load the audio file
  pygame.mixer.music.load(file_path)

  # Play the audio
  pygame.mixer.music.play()

  # Wait for playback to finish
  while pygame.mixer.music.get_busy():
    time.sleep(1)
def play_text(text):
  print(„playing:”,text)
  response = client.audio.speech.create(
    model=”tts-1”,
    voice=”fable”,
    input=text
  )
  print(„playing”)
  audio_content = response.content
  play_audio(io.BytesIO(audio_content))

Metoda play_text() va folosi API-ul de speech al openAI pentru a transmite textul serviciului specializat în generarea discursului. Am ales vocea “fable”, dar dacă nu vă place mai sunt alte cinci opțiuni. Referitor la calitate, am ales varianta simplă: tts-1 și nu cea hd: tts-1-hd. Din perspectiva testelor realizate, a doua variantă este mult mai înceată și nu conferă o calitate remarcabilă conținutului audio.

Redarea conținutului audio în metoda play_audio() folosește librăria pygame.

Schimbările cromatice

Culorile prind viață ușor prin transmiterea unui indice componentei Arduino. Indicii corespund diverselor stări (neutru, fericire/zâmbet, mirare ...) și au asociate o culoare. Codul este relativ simplu:

await send_command(bytes(str(5),’utf-8’))

unde

async def send_command(data):
  protocol, writer=await serial_asyncio
  .open_serial_connection(
  url=’/dev/ttyACM0’,baudrate=9600)
  writer.write(data)
  await writer.drain()
  #writer.close()
  await asyncio.sleep(0.1)

Considerente viitoare

Aplicația de față este doar un mic demo ce mai poate fi îmbunătățit. La un stand expo ar trebui să implementăm o trecere mai lină a culorilor benzii luminoase.

Din perspectiva posibilelor dezvoltări, am putea genera muzică pe care să o redăm local sau chiar să generăm cod care să fie încorporat în aplicația noastră. Doar gândiți-vă cum ar fi să îi spunem: generează-mi cod pentru recunoașterea culorilor și spune-mi câte cuburi roșii și verzi sunt pe masă?

Concluzie

Sper că v-am deschis apetitul pentru un alt fel de abordări prin care codul scris de noi - chiar dacă mai primim uneori ajutor de la chatGPT - să poată beneficia de o perspectivă mai largă de răspunsuri prin valorificarea acestor servicii online.

Conferință

NUMĂRUL 142 - Robotics & AI

Sponsori

 • Accenture
 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • MHP
 • BoatyardX
 • .msg systems
 • Yardi
 • P3 group
 • Ing Hubs
 • Colors in projects

INTERVIURI VIDEO