ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 108
Abonament PDF

Librării grafice în JS

Ovidiu Mățan
Fondator @ Today Software Magazine
PROGRAMARE


Elementele grafice 2D/3D, animate sau nu oferă întotdeauna un plus oricărui site web. În rândurile următoare vom analiza câteva librării JS concepute pentru a adăuga aceste elemente vizuale: Three.js, Pixi.js și Chart.js.

Three.js

Este o librărie care a fost publicată prima oară în 2010 pe GitHub. Folosește WebGL pentru afișarea elementelor grafice. Remarcăm simplicitatea și folosirea redusă a procesorului în randarea diferitelor scene.

Exemplul de mai jos va anima un cub 3D pe ecran. Se remarcă cele trei elemente principale: scena, camera și rendererul.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset=”utf-8”>
  <title>My three.js app</title>
  <style>
   body { margin: 0; }
  </style>
 </head>
 <body>
 <script src=”https://threejs.org/build/three.js”>
 </script>
 <script>
 const scene = new THREE.Scene();
 const camera = new THREE
  .PerspectiveCamera( 75, 
  window.innerWidth / 
  window.innerHeight, 0.1, 1000 );

 const renderer = new THREE
 .WebGLRenderer();

 renderer.setSize( window
 .innerWidth, window.innerHeight );

 document.body.appendChild( 
 renderer.domElement );

 const geometry = new THREE
 .BoxGeometry();

 const material = new THREE
 .MeshBasicMaterial( { color: 0x00ff00 } );
 const cube = new THREE.Mesh( 
 geometry, material );

scene.add( cube );
camera.position.z = 5;

const animate = function () {
 requestAnimationFrame( animate );
 cube.rotation.x += 0.01;
 cube.rotation.y += 0.01;
 renderer.render( scene, camera );
};
animate();
  </script>
 </body>
</html>

Pixi.js

Similar cu Three.js, Pixi.js folosește WebGL pentru dezvoltarea animațiilor 2D în javascript. În exemplul de mai jos se demonstrează o animație de rotire a siglei TSM.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset=”utf-8”>
 <title>Pixi.js app</title>
 </head>
 <body>
 <script src=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pixi.js/5.1.3/pixi.min.js”></script>

 <script>
 const app = new PIXI.Application(
 {
  width: 800, 
  height: 600, 
  backgroundColor: 0x1099bb, 
  resolution: window
   .devicePixelRatio || 1,
});

document.body.appendChild(app.view);
const container = new PIXI
 .Container();

app.stage.addChild(container);

// Create a new texture
const texture = PIXI.Texture.from(‚logo.png’);

const bunny = new PIXI.Sprite(texture);
bunny.anchor.set(0.5);
bunny.x = 300+(1 % 8) * 40;
bunny.y = Math.floor(1 / 8) * 40;
container.addChild(bunny);

// Move container to the center
container.x = app.screen.width / 2;
container.y = app.screen.height / 2;

// Center bunny sprite in local container coordinates
container.pivot.x = container.width / 2;
container.pivot.y = container.height / 2;

// Listen for animate update
app.ticker.add((delta) => {
  // rotate the container!
  // use delta to create frame-independent transform
  container.rotation -= 0.01 * delta;
});
  </script>
 </body>
</html>

Chart.js

Este o librărie pentru generarea graficelor JS și animarea acestora. Acestea pot fi un element de efect și practice pentru orice website. Exemplul următor afișează un grafic cu valori predefinite.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset=”utf-8”>
  <title>Chart.js app</title>
 </head>
 <body>
 <script src=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/3.3.2/chart.min.js”></script>

 <canvas id=”myChart” width=”800” height=”400”>
 </canvas>

<script>
var ctx = document.getElementById(‚myChart’).getContext(‚2d’);
var myChart = new Chart(ctx, {
  type: ‚bar’,
  data: {
    labels: [‚Red’, ‚Blue’, ‚Yellow’, ‚Green’, 
         ‚Purple’, ‚Orange’],
    datasets: [{
      label: ‚# of Votes’,
      data: [12, 19, 3, 5, 2, 3],
      backgroundColor: [
        ‚rgba(255, 99, 132, 0.2)’,
        ‚rgba(54, 162, 235, 0.2)’,
        ‚rgba(255, 206, 86, 0.2)’,
        ‚rgba(75, 192, 192, 0.2)’,
        ‚rgba(153, 102, 255, 0.2)’,
        ‚rgba(255, 159, 64, 0.2)’
      ],
      borderColor: [
        ‚rgba(255, 99, 132, 1)’,
        ‚rgba(54, 162, 235, 1)’,
        ‚rgba(255, 206, 86, 1)’,
        ‚rgba(75, 192, 192, 1)’,
        ‚rgba(153, 102, 255, 1)’,
        ‚rgba(255, 159, 64, 1)’
      ],

    borderWidth: 1
    }]
  },
  options: {
    scales: {
      y: {
        beginAtZero: true
      }
    }
  }
});
 </script>
 </body>
</html>

Rularea exemplelor

Acestea pot rula direct prin deschiderea fișierului html într-un browser web. Alternativ se poate instala în folderul acestora un server http:

npm install http-server -g
http-server . -p 8000

Concluzie

Exemplele de mai sus s-au dorit să fie o sursă de inspirație pentru programatorii web și nu numai. În condițiile în care majoritatea acțiunilor au acum și o latură online, oferirea unui conținut bogat și interactiv este necesar pentru orice serviciu de calitate.

Conferință

VIDEO: NUMĂRULUI 120

Sponsori

 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • FlowTraders
 • MHP
 • Connatix
 • BoatyardX
 • metro.digital
 • AboutYou
 • Colors in projects

VIDEO: EXTRA