ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 102
Abonament PDF

Terraform-are în AWS

Lucian Torje
Senior Java Developer @ Siemens
PROGRAMARE


''Trebuie să facem pe Arrakis ceva ce nu a mai fost încercat pe o întreagă planetă, a spus tatăl său. 'Trebuie să folosim omul ca forța constructivă ecologică -- inserând viață adaptată pentru terraformare: o plantă aici, un animal acolo, un om în acel loc -- pentru a transforma ciclul apei, pentru a construi un nou tip de environment." ~ Dune, Frank Herbert

Acest articol se dorește a fi o prezentare a aplicației Terraform produsă de HashiCorp și a conceptului de Infrastructure as Code. Vom folosi Terraform pentru a crea un nou environment în AWS și vom analiza alte soluții pentru a obține acest rezultat.

Infrastructure as Code (IaC)[3]

Infrastructure as Code este un proces prin care managementul infrastructurii cloud este realizat prin cod. Datele din aceste fișiere, definite folosind DSL (Domain Specific Language), sunt interpretate de un tool și aplicate în environment. Acest mod de lucru este diferit de modul clasic, în care infrastructura era modificată manual, luând rând pe rând fiecare componentă/resursă. Resursele pot să fie mașini virtuale, rețele virtuale, grupuri de securitate etc. Prin managementul automat al infrastructurii și eliminarea pașilor manuali, se poate observa un prim câștig: rapiditatea, consistența și eliminarea greșelilor umane. Schimbările sunt aplicate peste tot, în același mod și pot fi cerute/generate chiar de programatorii care lucrează la proiect, astfel încât nu se ajunge în problema clasică în care sistemul de deployment are alte cerințe decât sistemul folosit de programatori și testeri .(De exemplu, ar fi catastrofal pentru o aplicație Java creată cu Java 11, ca în ziua de release să se afle că serverele de producție suportă doar Java 7). Problemele care apar sunt mai mult legate de competențe, deoarece o parte din competențele IT Ops. se mută către programatori - învățarea de limbaje specializate și securizarea infrastructurii. Se poate găsi o cale de mijloc prin crearea de blueprint/frameworkuri de IaC de către experți și refolosirea/ adaptarea acestui blueprint/framework la necesitățile fiecărui proiect.

Terraform

Terraform oferă posibilitatea descrierii infrastructurii dorite folosind un limbaj specific numit HCL (HashiCorp Configuration Language), care pentru a fi mai ușor de parsat, folosește JSON. Se poate observa un exemplu mai jos:

# Un AMI
variable „ami” {
 description = „care AMI să fie fo
 losit, de ex. ami-09e4b
 40ce58bb7360”
}

resource „aws_instance” „web” {
 ami= „${var.ami}”
 count= 2
 source_dest_check = false

 connection {
  user = „root”
 }
}

De ce am face deploy folosind Terraform

Fiecare cloud oferă posibilitatea de a face provisioning prin mai multe metode gen UI, CLI sau template-uri ( de tipul, AWS CloudFormation, Google Cloud Deployment Manager, Azure Resource Manager). Cu toate acestea, de ce am folosi Terraform în locul unui tool nativ? Terraform oferă mai multe avantaje, cum ar fi:

suport - resursele disponibile în Terraform acoperă toți providerii mari (AWS, GCP, GitHub, Docker etc.) și automatizează crearea acelor resurse;

nu este dependent de platformă- fiecare platformă are provideri proprii ( care pot fi văzuți ca niște pluginuri), care automatizează crearea resurselor pentru acele platforme. Trebuie menționat faptul că modulele oferite de fiecare provider pot avea configurări diferite. De exemplu, pentru a configura imaginea folosită pentru o mașină virtuală în resursa aws_instance, oferită de providerul aws (adică pentru cloudul AWS) se folosește parametrul ami, după cum s-a putut observa mai sus. În timp ce pentru a configura aceeași informație în GCP, se folosește parametrul image din google_compute_instance/boot disk

resource „google_compute_instance” „web” {
 name     = „test”
 machine_type = „e2-medium”
 zone     = „us-central1-a”

 tags = [„foo”, „bar”]

 boot_disk {
   initialize_params {
   image = „ubuntu-os-cloud/ubuntu-1804-lts”
    }
  }
 }

Comparație cu alte unelte

Încă de acum patru ani, conform studiului DevOps Pulse 2016 [13], 40% dintre respondenți au răspuns atunci că obișnuiau să facă deploy de câteva ori pe săptămână, iar mai mult de 80% foloseau sau erau în proces de implementare a unei strategii de Continuous Integration (CI). Acest lucru nu e posibil fără a folosi anumite forme de automatizare, printre care managementul configurației sistemelor folosite. Astăzi, conform studiului DevOps Pulse 2020 [12], acest lucru este și mai important, deoarece 56% dintre respondenți au jumătate din infrastructură în cloud, iar odată cu maturizarea containerizării unde 50% dintre respondenți având jumătate din aplicații rulate din containere, devine și mai important managementul infrastructurii. Unul dintre primele unelte pentru managementul configurației a fost CFEngine (1993), apoi au urmat și altele ca: Puppet (2005) [15], Bamboo Configuration Management (2007), Chef (2009) [14] , AWS CloudFormation (2011), SaltStack (2011) [17], Rudder (2011), Juju (2012), Ansible (2012) [16], Terraform (2014) și SolarWinds (2018).

Terraform este diferit față de unele din aceste unelte prin [8]:

Instalare Terraform CLI

Instalarea este facilă, se descarcă arhiva conținând un singur executabil de pe site-ul https://www.terraform.io/downloads.html. După despachetare, se adaugă în PATH și se verifică folosind comanda:

$ terraform -version

Terraform se poate, de asemenea, instala folosind Homebrew în OS X:

$ brew tap hashicorp/tap 
$ brew install hashicorp/tap/terraform 
$ terraform -version

sau folosind Chocolatey din Windows:

$ choco install terraform 
$ terraform -version

De asemenea, se poate instala, pe Linux/Debian, folosind repository-urile:

Despre Terraform Cloud și Terraform Enterprise

Terraform Cloud este o aplicație care ajută echipele să lucreze împreună oferind un mediu de lucru de unde dezvoltatorii pot avea acces la starea infrastructurii, datele secrete ( precum chei de conectare la cloud), pot aproba deployuri de infrastructură și au acces la informații despre deployuri, modulele folosite pe lângă multe alte funcționalități.
Terraform Cloud rulează la adresa https://app.terraform.io și oferă atât conturi gratuite pentru echipe mici, cât și conturi plătite. Companiile mari însă, pot rula Terraform Cloud din intranet, de pe serverele proprii. Acest mod de lucru se numește Terraform Enterprise - instanța privată Terraform Cloud, fără limitări și suport SAML.

Comenzi CLI

Vom enumera doar o parte dintre comenzile oferite de Terraform CLI.

Prima comandă folosită este cea pentru aflarea versiunii, și, mai apoi, cea pentru ajutor:

Alte comenzi:

Starea sistemului

Starea sistemului este necesară pentru buna funcționare a Terraform, deoarece în acest mod Terraform știe care sunt resursele cărora trebuie să le facă management, fără să fie nevoit să inspecteze toate resursele din cloud la fiecare pornire. Starea sistemului, ca implementare, poate fi văzută ca o bază de date în care Terraform salvează datele legate de infrastructură (sistem). De exemplu, pentru a mapa o resursă reală AWS id i-1234567890abcdef0 către "aws_instance" "apache_server", salvează această informație în starea sistemului. Această mapare este necesară și pentru îmbunătățirea performanței Terraform, deoarece în starea sistemului Terraform salvează și valorile unor atribute.

Este o practică bună ca starea sistemului să fie salvată într-o locație remote, accesibilă de către toți dezvoltatorii. Dacă acea locație ar fi, de exemplu git, atunci fiecare branch ar conține o altă configurație a sistemului, ceea ce ar însemna că doar unele branchuri conțin starea reală - de aceea, nu este o practică bună. Locul pentru starea sistemului trebuie să fie accesibil, unic, ușor de recunoscut ca fiind legat de un anumit proiect și cu posibilitatea de a fi blocat atunci când se fac modificări. Dacă starea sistemului conține date sensibile, ca parole pentru mașini virtuale sau baze de date, va trebui securizată. De aceea, Terraform Cloud oferă posibilitatea de a cripta, at rest și în tranzit (TLS), datele. Dacă se folosește AWS S3, starea sistemului poate fi criptată at rest și protejată prin IAM policies și prin legarea accesării, atât autorizate cât și a încercărilor neautorizate. Starea sistemului remote este salvată în ceea ce Terraform numește backend.

Backends

Lista de mai jos oferă câteva soluții remote de a salva starea sistemului:

Cloud providers

Terraform oferă suport pentru toți furnizorii de cloud mari și o serie de servicii IaaS, SaaS și PaaS. Dintre furnizorii de cloud și serviciile suportate amintim: Alibaba Cloud, AWS, Azure, Azure DevOps, Azure Stack, Google Cloud Platform, Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Cloud Platform, Oracle Public Cloud, VMware Cloud, VMware NSX-T, vCloud Director, VMware vRA7 și VMware vSphere .

Provisioners

Provisionerii oferă posibilitate de a efectua anumite acțiuni pentru a pregăti infrastructura. De exemplu, instalarea unor dependențe software. Dintre provisioneri amintim:

În exemplul de mai jos, vom instala ngix și adauga agentul local la un cluster Consul:

resource „aws_instance” „web” {
 provisioner „remote-exec” {
 inline = [
  „yum install -y nginx”,
  „consul join ${aws_instance.web.private_ip}”,
   ]
  }
 }

Aceste acțiuni pot fi obținute folosind și data block prin crearea unui template numit templates/user_data.tpl folosind AWS user-data scripts[34]:

#!/bin/bash 
yum install -y nginx 
consul join 10.10.10.130

Şi adăugând referința în Terraform [32][33]:

resource „aws_instance” „web” {
 user_data 
   „${data.template_file.install_dep.rendered}”
}

data „template_file” „user_data” {
 template = „${file(„templates/user_data.tpl”)}”
}

Modularizare

Terraform suportă modularizarea în sensul în care fiecare modul definește:

Rolul modulelor, ca în orice limbaj de programare, este de a fi refolosit. De exemplu: Definirea unui modul cu reguli de securitate la nivel de corporație, care mai apoi este folosită de către fiecare proiect, este o practică des întâlnită,.

Lista tuturor modulelor și a providerilor oferiți de Terraform se află în Terraform Registry.

Crearea modulelor

Modulele în Terraform sunt definite în propriul director, conținând de obicei:

Variabile de intrare

În exemplul de mai jos se creează o variabilă care va conține regiunea dorită:

variable "region" { 
 default = "us-west-2" 
}

Se poate accesa folosind prefixul var:

storage = var.region

Putem, de asemenea, defini liste

variable "users" { 
 type = list 
 default = ["root", "user1", "user2"] 
}

Sau structuri asociative tip map:

variable „plans” {
 type = map
 default = {
  „5USD” = „1xCPU-1GB”
  „10USD” = „1xCPU-2GB”
  „20USD” = „2xCPU-4GB”
  }
}

Variabile locale

Variabilele locale se definesc în modulul care le va utiliza, folosind blocul locals. De asemenea, se pot folosi funcții. În exemplu de mai jos, concat pentru a concatena două string-uri: [28]

locals {
 instance_ids = concat(aws_instance.blue.*.id, 
   aws_instance.green.*.id)
}

Se folosesc prefixându-le cu local, ca în exemplul de mai jos:

resource "aws_instance" "example" { 
 tags = local.common_tags 
}

Variabile ieșire

output "public_ip" { 
 value = upcloud_server.server_name.network_interface[0].ip_address 
}

Modulele pot, de asemenea, să folosească alte module folosind un module block . În exemplul de mai jos, se folosește modulul hashicorp/consul/aws (conține mai multe resurse pentru a face deployment la Hashicorp Consul în AWS [27]):

module „consul” {
 source = „hashicorp/consul/aws”
 version = „0.0.5”
 servers = 3
}

Surse de date

Se pot defini surse de date externe - în exemplul de mai jos [32] vom încărca căută cel mai recent AMI cu tagul web:

data „aws_ami” „web” {
 filter {
  name  = „state”
  values = [„available”]
  }

 filter {
   name  = „tag:Component”
   values = [„web”]
  }
  most_recent = true
}

Funcții Terraform

Terraform oferă o mulțime de funcții gen concat sau abs. Lista completă poate fi accesată la [30]. Mai jos, se regăsesc categoriile de funcții: numerice, stringuri, colecții, encoding, sistem de fișiere, data și ora, hash și criptografie, adrese IP și conversii tip.

Meta-argumente

Sunt argumente speciale folosite pentru definirea resurselor.

Depanare

Terraform oferă posibilitate setării nivelelor de logare, folosind variabile de sistem TF_LOG la una dintre valorile TRACE, DEBUG, INFO, WARN sau ERROR. Există, de asemenea, posibilitatea de a modifica locația logurilor folosind TF_LOG_PATH precum:

export TF_LOG_PATH=./terraform.log

Migrare cloud către Terraform

Pentru a migra un mediu deja creat este mai ușor folosind unelte de tipul https://github.com/dtan4/terraforming, care oferă, de exemplu, suport pentru migrare AWS la Terraform; Terraform acordă suport doar pentru migrarea unei resurse o dată.

Automatizare cu GitHub

Terraform poate fi folosit în CI/CD, existând suport pentru CircleCI și GitHub Actions. Executând pașii din tutorialul oferit de HashiCorp [11] s-a reușit în numai 15 minute, automatizarea creării unui server web rulând pe AWS EC2, după cum se poate observa mai jos:

De asemenea, se poate face management direct din Terraform Cloud.

Încheiere

În acest articol am definit ce înseamnă IaC, am identificat unelte IaC printre care și Terraform și, nu în ultimul rând, am analizat cum poate fi folosit Terraform pentru a crea infrastructură în cloud, utilizând AWS .

Bibliografie

[1] https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/github-actions

[2] https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/aws/latest/docs

[3] https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/infrastructure-as-code?in=terraform/aws-get-started

[4] https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/eks?in=terraform/kubernetes

[5] https://www.toptal.com/devops/terraform-aws-cloud-iac

[6] https://www.codemotion.com/magazine/dev-hub/cloud-manager/terraform-aws/

[7] https://www.terraform.io/docs/providers/index.html

[8] https://blog.gruntwork.io/why-we-use-terraform-and-not-chef-puppet-ansible-saltstack-or-cloudformation-7989dad2865c

[9] https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=terraform,ansible,puppet

[10] https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/cloud-destroy?in=terraform/cloud-get-started

[11] https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/github-actions?in=terraform/automation

[12] https://logz.io/devops-pulse-2020/

[13] https://logz.io/blog/the-devops-pulse-2016-results/

[14] https://www.chef.io/

[15] https://puppet.com/

[16] https://www.ansible.com/

[17] https://www.saltstack.com/

[18] https://www.terraform.io/downloads.html

[19] https://www.smartdraw.com/whats-new/aws-integration.htm

[20] https://cloudviz.io/

[21] https://docs.hava.io/

[22] https://cloud.google.com/network-intelligence-center/docs/network-topology/

[23] https://docs.microsoft.com/en-us/azure/network-watcher/view-network-topology

[24] https://etcd.io/

[25] https://www.joyent.com/triton/object-storage

[26] https://docs.openstack.org/swift/latest/

[27] https://github.com/hashicorp/terraform-aws-consul/tree/master/examples/example-with-custom-asg-role

[28] https://www.terraform.io/docs/configuration/locals.html

[29] https://www.terraform.io/docs/configuration/meta-arguments/for_each.html

[30] https://www.terraform.io/docs/configuration/functions.html

[31] https://www.terraform.io/docs/provisioners/remote-exec.html

[32] https://www.terraform.io/docs/configuration/data-sources.html

[33] https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/template/latest/docs

[34] https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/user-data.html

VIDEO: NUMĂRULUI 113

Sponsori

 • Accenture
 • Bosch
 • ntt data
 • Betfair
 • FlowTraders
 • MHP
 • Connatix
 • BoatyardX
 • metro.digital
 • Colors in projects