ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 140
Numărul 139 Numărul 138 Numărul 137 Numărul 136 Numărul 135 Numărul 134 Numărul 133 Numărul 132 Numărul 131 Numărul 130 Numărul 129 Numărul 128 Numărul 127 Numărul 126 Numărul 125 Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 67
Abonament PDF

Când cuvintele se răzbună

Emilia Toma
Copyright & Corector @Today Software MagazineDIVERSE

În articolele precedente am atras atenția asupra confuziilor pe care le poate genera fenomenul actual de resemantizare a unor cuvinte preluate din limba franceză și încetățenite încă din secolul XIX în limba română. Am semnalat că în utilizarea  unor termeni  ca ,, a adresa", ,, a agrea", ,, a dedica", ,,trivial", ,, critic", ,,patetic", ,, suport"- sunt câteva dintre exemplele cele mai frecvente -  se preia aproape integral semnificația corespondentului din limba engleză, îndepărtându-se de cea pe care acestea o au deja în limba română. Impresia de inadecvare, de neclaritate sau uneori de comic pe care le generează astfel de formulări poate nedreptăți conținutul unui mesaj de altfel valoros din punct de vedere științific. Mai plastic spus, dacă nu acordăm cuvintelor respectul cuvenit, acestea se răzbună pe noi, punându-ne în posturi caraghioase. 

Dar contaminarea cu sensuri noi, altele decât cele prevăzute de norma academică, nu apare întotdeauna ca urmare a influenței ,, romglezei", ci mai degrabă este un efect al neglijenței sau al nevoii de a părea neapărat ,, prețios". În articolul de față, ne vom opri asupra unor termeni și expresii precum ,,alternativă", ,, calitativ",  ,,a livra", ,,a gestiona" ,, a demara",  ,, a impacta", ,,a gestiona". Argumentul care a stat la baza acestei selecții este acela al frecvenței cu care acestea au fost utilizate greșit doar în textele articolelor apărute în publicația de față, pentru că lista de cuvinte ,, vânate"  este mult mai lungă.  

Alternativă

 În ediția din 2016, cea mai recentă a DEX-ului, semnificația substantivului alternativă este ,, posibilitatea de a alege între două soluții, între două situații etc. care se exclud", ,, relație între două judecăți dintre care, dacă o judecată e adevărată, cealaltă e neapărat falsă". Cu toate că din contextul enunțului reieșea că termeni ca ,, soluție", ,, opțiune", ,,variantă", ,,posibilitate" erau cele potrivite pentru a fi folosite, acestea au fost înlocuite cu ,,alternativă", prin neglijarea raportului de excludere pe care îl presupune de fapt acest termen. De exemplu: ,, Cititul și dansul, două alternative atractive de a petrece timpul liber". O astfel de neglijență poate avea urmări negative în receptarea mesajelor. Așadar, alternativă este folosit corect în enunțuri ca în exemplul: Te angajezi la noi sau pleci, aceasta este alternativa.     

Calitativ

Este un adverb sau adjectiv explicat în DEX 2016: ,, care ține de calitate'', ,, de natura lucrurilor", ,,privitor la calitate". Sau ,,analiza calitativă" care se referă la ,,determinarea naturii chimice a unei substanțe sau identificarea componenților unei substanțe". 

Dar termenul ,, calitativ" a fost folosit în mod eronat cu sensul de ,, calitate superioară", ca în exemplele de mai jos: 

,, produs calitativ"; ,,… să parcurgă cât mai repede și cât mai calitativ drumul de la o idee la o lansare de succes."

,,Din punct de vedere calitativ" este un exemplu corect de utilizare.

A livra, a gestiona, a demara

O altă neconcordanță între conținut, intenție și formă este rezultată din preluarea în exprimarea curentă a unor cuvinte aparținând unor limbaje specializate.  De exemplu,  a livra, un termen specific domeniului comercial, cu semnificația precizată în DEX,  ,,a furniza, a preda mărfuri, a presta servicii etc." este prezent deseori în formulări de tipul: ,,Echipa trebuie să livreze calitate."; ,, Dorim să livrăm persoane competente." Se puteau evita aceste reificări prin utilizarea unor termeni  precum ,, a oferi", ,,a prezenta", ,, a pune la dispoziție", care răspundeau fără echivoc intenției de comunicare.

A gestiona înseamnă ,,a avea în gestiune bunurile, fondurile unei întreprinderi, instituții, persoane." sau desemnează ,,ansamblul  de operații privind primirea, păstrarea și eliberarea unor bunuri." Dar frecvent, a gestiona  este utilizat cu semnificația mult mai extinsă, proprie unor termeni precum ,, a coordona", ,, a manevra" , ,, a controla", ,,a ține sub control" precum în exemplele: ,, gestionarea crizei", ,, managerul gestionează echipa", ,,informații gestionate într-un context de auto-învățare". 

Deși a demara este un cuvânt specific domeniului tehnic care înseamnă ,,a se pune în mișcare, a porni", cu referire la autovehicule, motoare etc. sau ( în sport), ,,a-și lua avânt", ,,a porni în viteză" îl înlocuiește din ce în ce mai des pe mai vechiul ,, a începe". A demara a devenit aproape omniprezent, înlocuind termeni care pot la fel de bine să satisfacă nevoia de a crea o impresie de exprimare elevată. Așadar, a crea, a constitui, a fonda, a structura, a iniția, a institui, a înființa, sunt de multe ori înlăturate pe nedrept în favoarea lui a demara, ca în exemplele: ,,demararea programului", ,, campania de promovare demarează și în străinătate", ,, demarăm rapid realizarea proiectului". 

A impacta

Acest nou verb este o preluare a englezescului ,,to impact ", favorizată și de prezența termenului ,, impact", pe care româna îl împrumutase deja din limba franceză. Este un verb care se insinuează din ce în ce mai des în exprimarea curentă, substituind formulări ca ,, a avea impact", ,,a avea o influență/ înrâurire puternică". 

Prin toate aceste abateri lexicale expuse în articolul de față, am vrut să sensibilizăm publicul cititor cu privire la riscul interpretării eronate a unor mesaje în care cuvintele nu sunt folosite corect. La acest risc îl putem adăuga și pe acela de a ne acoperi de ridicol. Așadar, nu uitați: Vorba îl face pe om!

NUMĂRUL 138 - Maps & AI

Sponsori

 • Accenture
 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • MHP
 • Connatix
 • BoatyardX
 • .msg systems
 • Yardi
 • Colors in projects

INTERVIURI VIDEO