ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 67
Abonament PDF

Când cuvintele se răzbună

Emilia Toma
Copyright & Corector @Today Software Magazine
DIVERSE

În articolele precedente am atras atenția asupra confuziilor pe care le poate genera fenomenul actual de resemantizare a unor cuvinte preluate din limba franceză și încetățenite încă din secolul XIX în limba română. Am semnalat că în utilizarea  unor termeni  ca ,, a adresa", ,, a agrea", ,, a dedica", ,,trivial", ,, critic", ,,patetic", ,, suport"- sunt câteva dintre exemplele cele mai frecvente -  se preia aproape integral semnificația corespondentului din limba engleză, îndepărtându-se de cea pe care acestea o au deja în limba română. Impresia de inadecvare, de neclaritate sau uneori de comic pe care le generează astfel de formulări poate nedreptăți conținutul unui mesaj de altfel valoros din punct de vedere științific. Mai plastic spus, dacă nu acordăm cuvintelor respectul cuvenit, acestea se răzbună pe noi, punându-ne în posturi caraghioase. 

Dar contaminarea cu sensuri noi, altele decât cele prevăzute de norma academică, nu apare întotdeauna ca urmare a influenței ,, romglezei", ci mai degrabă este un efect al neglijenței sau al nevoii de a părea neapărat ,, prețios". În articolul de față, ne vom opri asupra unor termeni și expresii precum ,,alternativă", ,, calitativ",  ,,a livra", ,,a gestiona" ,, a demara",  ,, a impacta", ,,a gestiona". Argumentul care a stat la baza acestei selecții este acela al frecvenței cu care acestea au fost utilizate greșit doar în textele articolelor apărute în publicația de față, pentru că lista de cuvinte ,, vânate"  este mult mai lungă.  

Alternativă

 În ediția din 2016, cea mai recentă a DEX-ului, semnificația substantivului alternativă este ,, posibilitatea de a alege între două soluții, între două situații etc. care se exclud", ,, relație între două judecăți dintre care, dacă o judecată e adevărată, cealaltă e neapărat falsă". Cu toate că din contextul enunțului reieșea că termeni ca ,, soluție", ,, opțiune", ,,variantă", ,,posibilitate" erau cele potrivite pentru a fi folosite, acestea au fost înlocuite cu ,,alternativă", prin neglijarea raportului de excludere pe care îl presupune de fapt acest termen. De exemplu: ,, Cititul și dansul, două alternative atractive de a petrece timpul liber". O astfel de neglijență poate avea urmări negative în receptarea mesajelor. Așadar, alternativă este folosit corect în enunțuri ca în exemplul: Te angajezi la noi sau pleci, aceasta este alternativa.     

Calitativ

Este un adverb sau adjectiv explicat în DEX 2016: ,, care ține de calitate'', ,, de natura lucrurilor", ,,privitor la calitate". Sau ,,analiza calitativă" care se referă la ,,determinarea naturii chimice a unei substanțe sau identificarea componenților unei substanțe". 

Dar termenul ,, calitativ" a fost folosit în mod eronat cu sensul de ,, calitate superioară", ca în exemplele de mai jos: 

,, produs calitativ"; ,,… să parcurgă cât mai repede și cât mai calitativ drumul de la o idee la o lansare de succes."

,,Din punct de vedere calitativ" este un exemplu corect de utilizare.

A livra, a gestiona, a demara

O altă neconcordanță între conținut, intenție și formă este rezultată din preluarea în exprimarea curentă a unor cuvinte aparținând unor limbaje specializate.  De exemplu,  a livra, un termen specific domeniului comercial, cu semnificația precizată în DEX,  ,,a furniza, a preda mărfuri, a presta servicii etc." este prezent deseori în formulări de tipul: ,,Echipa trebuie să livreze calitate."; ,, Dorim să livrăm persoane competente." Se puteau evita aceste reificări prin utilizarea unor termeni  precum ,, a oferi", ,,a prezenta", ,, a pune la dispoziție", care răspundeau fără echivoc intenției de comunicare.

A gestiona înseamnă ,,a avea în gestiune bunurile, fondurile unei întreprinderi, instituții, persoane." sau desemnează ,,ansamblul  de operații privind primirea, păstrarea și eliberarea unor bunuri." Dar frecvent, a gestiona  este utilizat cu semnificația mult mai extinsă, proprie unor termeni precum ,, a coordona", ,, a manevra" , ,, a controla", ,,a ține sub control" precum în exemplele: ,, gestionarea crizei", ,, managerul gestionează echipa", ,,informații gestionate într-un context de auto-învățare". 

Deși a demara este un cuvânt specific domeniului tehnic care înseamnă ,,a se pune în mișcare, a porni", cu referire la autovehicule, motoare etc. sau ( în sport), ,,a-și lua avânt", ,,a porni în viteză" îl înlocuiește din ce în ce mai des pe mai vechiul ,, a începe". A demara a devenit aproape omniprezent, înlocuind termeni care pot la fel de bine să satisfacă nevoia de a crea o impresie de exprimare elevată. Așadar, a crea, a constitui, a fonda, a structura, a iniția, a institui, a înființa, sunt de multe ori înlăturate pe nedrept în favoarea lui a demara, ca în exemplele: ,,demararea programului", ,, campania de promovare demarează și în străinătate", ,, demarăm rapid realizarea proiectului". 

A impacta

Acest nou verb este o preluare a englezescului ,,to impact ", favorizată și de prezența termenului ,, impact", pe care româna îl împrumutase deja din limba franceză. Este un verb care se insinuează din ce în ce mai des în exprimarea curentă, substituind formulări ca ,, a avea impact", ,,a avea o influență/ înrâurire puternică". 

Prin toate aceste abateri lexicale expuse în articolul de față, am vrut să sensibilizăm publicul cititor cu privire la riscul interpretării eronate a unor mesaje în care cuvintele nu sunt folosite corect. La acest risc îl putem adăuga și pe acela de a ne acoperi de ridicol. Așadar, nu uitați: Vorba îl face pe om!

LANSAREA NUMĂRULUI 123

Automotive

Marți, 27 Septembrie, ora 18:00

Centrul de inginerie Bosch Cluj

Facebook Meetup StreamEvent YouTube

Agile leadership

Joi, 29 Septembrie, ora 18:30

Eveniment online

Facebook Meetup StreamEvent YouTube

Conferință

VIDEO: NUMĂRULUI 122

Sponsori

 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • FlowTraders
 • MHP
 • Connatix
 • BoatyardX
 • metro.digital
 • AboutYou
 • Colors in projects

VIDEO: EXTRA