ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 142
Numărul 141 Numărul 140 Numărul 139 Numărul 138 Numărul 137 Numărul 136 Numărul 135 Numărul 134 Numărul 133 Numărul 132 Numărul 131 Numărul 130 Numărul 129 Numărul 128 Numărul 127 Numărul 126 Numărul 125 Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 67
Abonament PDF

Oraşe şi Comunități Inteligente Conectate

Conf. Dr. Paulina Mitrea
Coordonator Brained City @ Cluj IT ClusterProf. Dr. Stelian Brad
Președinte @ Cluj IT ClusterDaniel Homorodean
Managing Director @ ArxiaVlad Arsene
IT Arhitect @ ETA 2 UMANAGEMENT


Anul 2017, care tocmai s-a încheiat, s-a remarcat printr-o creștere fără precedent a interesului comunităţilor, investitorilor și specialiștilor IT în ceea ce priveşte lansarea oraşelor şi comunităţilor pe traiectoria Smart, Brained & Cognitive Cities & Communities. De asemenea, anul 2017 a consacrat poziţionarea fermă a clusterului Cluj IT în topul strategiilor şi soluţiilor de Smart City, atât la nivel de realizări cât şi de conceptualizare. Această poziţionare este marcată şi prin dobândirea trofeului "Smart City Champions" - conferit clusterului Cluj IT şi membrilor săi cu ocazia Expo-Conferinţei "Smart Cities" din octombrie 2017.

În ceea ce privește conceptele şi principiile de bază pentru Smart & Brained Cities, acestea au fost prezentate în articolele şi conferinţele noastre anterioare. Apreciem ca oportun momentul de a arăta că întreaga evoluţie a arhitecturii IT de Smart & Brained Cities este deja orientată direct spre nivelul de Oraşe şi Comunităţi Cognitive / Cognitive Cities & Communities. Așadar, se extinde nivelul de Smart&Brained Cities prin înglobarea aspectelor de cognitivitate. Un oraș cognitiv diferă de orașele convenționale și de orașele inteligente prin faptul că are ocazia de converti interacțiunea cu cetățenii într-o reală experiență de învățare. Contactul cu cetățeanul este susținut prin implicarea de tehnologii avansate de informare și comunicare din sectorul IT al Inteligentei Artificiale (AI / Artificial Intelligence). Pe baza acestui schimb de informații, comunitatea devine tot mai eficientă, mai durabilă și mai pregătită să facă față provocărilor. Această abordare facilitează practic interoperabilitatea bazată pe fluxuri de date şi informaţii dintre toate ariile, domeniile, pilonii care definesc ecosistemul urban: trafic și mobilitate, siguranță publică, servicii de sănătate și educație, cultură și divertisment, turism, infrastructură de utilități, energie, spații de muncă și locuire etc. .

Oraşe Inteligente/ Cognitive Interconectate

Este deja clară la nivel de mapamond, nevoia de a se implementa soluţii smart în marile metropole, pentru a armoniza într-o manieră eco-eficientă efectele aglomerărilor urbane masive. În acelaşi timp este evidentă nevoia de a apropia nivelul de dezvoltare a oraşelor/comunităţilor de mai mică anvergură de nivelul şi condiţiile de context ale marilor metropole, deoarece conjugarea acestor abordări poate genera avantajul confortului dat de şansa diminuării aglomerărilor - prin inversarea sau măcar diminuarea migraţiei spre marile centre urbane, cât şi de şansa diminuării nivelului noxelor şi a poluării fonice, toate acestea reprezentând plus-valori certe, atât în contextul actual, cât mai ales pentru viitor. Aceste plusvalori reprezintă deja un potenţial considerabil pentru accelerarea decongestionării/diluării marilor aglomerări urbane, printr-o schimbare radicală a sensului migrării şi anume către localităţile mai mici, mai confortabile, dar care - prin scalarea soluţiilor de Smart, Brained &Cognitive City, pot deveni la fel de bine dotate, cu acelaşi tip de soluţii inteligente, ca oraşele mari. Există deja o pleiadă de orașe care s-au înscris pe o astfel de traiectorie, chiar şi la noi în Romania - precum Alba-Iulia, Oradea, Cluj- Napoca, Sibiu, Braşov, Călăraşi, Turda, Târnăveni, Timişoara, Reşiţa, Roman, Buzău, Iaşi, Suceava etc. , plus -evident- capitala Bucureşti. În plus, prin combinarea strategiilor de Smart, Brained&Cognitive City cu cele de Specializare Inteligentă, este vizată în mod direct crearea de locuri de muncă pentru ocuparea eficientă a populaţiei active inclusiv în comunităţile urbane de mai mică dimensiune, în care se vor putea regăsi: (1) acelaşi nivel de tehnologizare şi facilităţi IT ca în oraşele mari, şi mai mult de atât, (2) un nivel de confort superior din punct de vedere al aspectelor menționate anterior. În acest scop, în clusterul Cluj IT este constituit un "task-force" orientat spre Smart, Brained & Cognitive City şi Specializare Inteligentă, consolidat prin implicarea în linia coordonată direct de la nivel European prin intermediul ADR-NV, cât şi prin conectarea directă la instituţii de talie mondială precum Harvard Business Scool, Ecole Politechnique de Lausanne etc. .

Primul pas în aplicarea soluţiilor smart în vederea pregătirii "reţelelor"de oraşe şi comunităţi inteligente interconectate şi interoperabile în fond, îl reprezintă realizarea unei strategii. O astfel de strategie presupune identificarea nevoilor şi a căilor celor mai directe de soluţionare a acestora în sensul ridicării soluţiilor la rangul de "smart city solutions", centrate pe nevoile reale şi priorităţile comunităţii. Aceste priorităţi sunt identificate pe baza: (1) efectuării unui audit al stadiului existent; (2) identificării nevoilor ce decurg din strategia de specializare inteligentă; (3) urmărirea unor indicatori de performanţă - ţintă.

Tehnologii şi metode care favorizează interoperabilitatea. Semantici pentru interoperabilitate.

Interoperabilitatea sistemelor informatice din cadrul instituţiilor publice este la ora actuală, o prioritate majoră pentru Comisia Europeană şi un subiect care beneficiază de foarte multă atenţie din perspectiva dezvoltării de politici, de standarde şi de instrumente suport dar şi de finanţări pe diverse linii de proiecte.

Cadrul European de Interoperabilitate (EIF - European Interoperability Framework), publicat în martie 2017, ghidează statele membre în adoptarea unei abordări comune în asigurarea interoperabilităţii şi oferirea de servicii publice online, inclusiv în relaţia dintre instituţiile din diferite ţări. Practic, EIF duce mai departe politicile existente ale UE cum sunt: directiva pentru reutilizarea informaţiilor publice (iulie 2014), directiva INSPIRE, eIDAS Regulation pentru utilizarea identificării electronice şi a serviciilor electronice de încredere. În perioada următoare, Comisia Europeana va coordona implementarea şi monitorizarea cadrului de implementare cu suportul programului ISA în vederea dezvoltării de soluţii digitale pentru asigurarea interoperabilităţii trans-frontaliere şi inter-sectoriale. În acest context, este efectiv îmbucurătoare aprobarea în decembrie 2017 a Cadrului Naţional de Interoperabilitate, prin Hotărâre de Guvern (HG908/2017), care aliniază România la politica europeană şi asigură baza instituțională pentru măsuri subsecvente şi pentru proiecte concrete de implementare a sistemelor informatice interoperabile în sistemul public.

Instrumentele de bază pentru asigurarea interoperabilităţii integrate pe arhitecturile IT de Smart, Brained & Cognitive City ale Cluj IT, reprezentate în Tabelul 1, demonstrează modul în care abordările Cluj IT au anticipat implementarea principiilor elaborate la nivel european:

(1)Paradigma/tehnologia SaaS - Software as a Service, ca model de licențiere software și de livrare în care software-ul este licențiat pe bază de abonament și este găzduit în mod centralizat, pe nivelul "cloud services" [1]

(2)Arhitectura IT de integrare și configurare pe cloud, în vederea asigurării interoperabilității între toate nivelurile[2][3]

În ceea ce privește implementările la nivelul de detaliere ale semanticilor pentru interoperabilitatea datelor (inclusiv la nivel european), sunt urmate abordările recomandate de SEMIC - Semantic Interoperability Community, care reprezintă o inițiativă a Comisiei Europene pentru îmbunătățirea interoperabilităţii semantice a sistemelor interconectate de e-Government. Un prim nivel al unei astfel de reprezentări este redat în figura următoare:

Semantica pentru interoperabilitate în e-administraţie - nivelul 1

Toate acestea reprezintă premize extrem de clare, nu numai pentru interoperabilitate la nivelul comunităţilor urbane actuale [4][5], ci mai ales pentru interoperabilitate la nivelul reţelelor de oraşe şi comunităţi inteligente interconectate din viitorul imediat.

Referinţe:

[1] P. Mitrea, D. Homorodean, C. Ureche - "Scaling Efficiently the Smart City Solutions" , Conferinţa "Different City -Smart City" Nov. 2017/ Bucureşti (RO)

[2] P. Mitrea - "Next Generation Brained City", CID 2014/ Martie 2014, Cluj-Napoca (RO)

[3] P. Mitrea - "Dezvoltarea inovativă prin informatizare a ecosistemului urban Cluj-Napoca", Conferinţa de lansare Proiect POSCCE Brained City/ClujIT, Iunie 2014, Cluj-Napoca (RO)

[4] D. Homorodean, P. Mitrea, S. Brad - "Augumentarea interfeţei cu cetăţeanul prin informatizarea inteligentă
a proceselor interne din administraţia publică", Conferinţa " Dezbatere Smart City" Mai 2017, Bucureşti (RO)

[5] S.Brad - "Clusterul Cluj IT - Viziune, principii şi pachetul de soluţii pentru Smart City", Expo-Conferința "Smart Cities of Romania" Oct. 2017/ Bucureşti (RO)

LANSAREA NUMĂRULUI 142

Robotics & AI

joi, 25 aprilie, ora 18:00

sediul Accenture

Facebook Meetup StreamEvent YouTube

Conferință

NUMĂRUL 141 - Business Anlysis (BA)

Sponsori

 • Accenture
 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • MHP
 • BoatyardX
 • .msg systems
 • Yardi
 • P3 group
 • Ing Hubs
 • Colors in projects

INTERVIURI VIDEO