ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 65
Abonament PDF

SAP Solution Manager pe scurt

Cătălin Andoniu
Senior SAP Basis Admin @ Siemens
PROGRAMARE

SAP Solution Manager este o platformă SAP ce gestionează ciclul de viață al unei aplicații (application lifecycle management - ALM). Aceasta vă ajută să implementați, să mențineți, să rulați și să integrați toate aplicațiile enterprise - chiar și software non-SAP - facilitând inovația, continuitatea și operațiunile business.

Fig. 1. Perspectivă generală

Această platformă a fost introdusă de SAP în 2010 pentru a ajuta clienții să-și monitorizeze landscape-urile și să-și poată crea un traseu pentru ciclul de viață al sistemului ABAP, care la vremea respectivă era disponibil doar pentru tooluri terțe. În 2010, când s-a lansat Solution Manager 2.1 și până la versiunea curentă Solution Manager 7.2, platforma a crescut de la câteva funcții de bază la un produs cu o complexitate ridicată.

O statistică interesantă arată că SAP Solution Manager este al doilea cel mai instalat produs SAP după SAP ECC.

Application Operations

Oferă funcționalități de tip System and Application Management (gestionarea sistemului și a aplicației) pentru monitorizare centralizată, avertizare, procesare analitică și administrarea soluțiilor bazate pe SAP. Modulul îi ajută pe clienți să reducă TCO prin conținut predefinit și instrumente specifice de gestionare centralizată a tuturor aspectelor ce țin de operațiuni în SAP Solution Manager.

Application Operations conține funcționalități de monitorizare a sistemului (System Monitoring), monitorizare integrată (Integration Monitoring) și monitorizare a utilizatorilor (User Monitoring) . Mai mult, oferă suport pentru analiză (Analytics and Dashboarding), administrare tehnică și proceduri predefinite (Technical Administration and Guided Procedures), analiză funcțională (Root Cause Analysis) și managementul excepțiilor (Exception Management).

Fig. 2. Evoluția versiunilor de produs

Business Process Operations

Această componentă oferă tooluri și funcții care facilitează operațiile productive ale proceselor business de bază în cadrul sistemelor și al componentelor unui proiect. Vă puteți asigura că procesele business de bază funcționează în conformitate cu prioritățile definite și că acele costuri ale operării unei soluții, au nivele acceptabile pentru procesele de business și monitorizarea interfețelor (Business Process and Interface Monitoring), îmbunătățirea proceselor de business (Business Process Improvement), managementul de consistența datelor (Data Consistency Management) și managementul diverselor activități (Job Scheduling Management) .

Data Volume Management (DVM)

Monitorizează volumul de date din landscape-ul de sisteme. Utilizând unitatea de lucru DVM, puteți reduce dimensiunea bazelor de date și volumul de date,reducând semnificativ costurile totale de operare. Funcționalitatea DVM afișează detalii legate de dinamica volumului de date într-un landscape ce conține unul sau mai multe sisteme. Unitatea de lucru se bazează pe un sistem SAP Business Information Warehouse (BW) și oferă o perspectivă integrată a datelor.

Change Control Management

Acest proces controlează modificările din întregul landscape de sisteme. Pentru implementarea acestor modificări se creează cereri de modificare, care se pot ulterior edita.

Componentele Change Control Management presupun următoarele funcționalități: Change and Transport System and Enhanced Change and Transport System, Transport Analytics, Change Diagnostics, Dual Landscape Synchronization (Retrofit), Quality Gate Management, Change Request Management and Release Management.

Custom Code Management

Este punctul central de acces pentru toate funcțiile folosite pentru a monitoriza și gestiona ciclul de viață complet al unei implementări customizate, din momentul elaborării specificațiilor tehnice, până la predarea produsului final. Este posibilă monitorizarea și optimizarea continuă a acesteia, precum și urmărirea modului de folosire și a calității proceselor.

IT Service Management

Permite gestionarea și procesarea centralizată a mesajelor. Prin integrarea SAP Customer Relationship Management (SAP CRM), acest proces permite contactarea tuturor entităților implicate în generarea unui mesaj. Aici sunt incluși toți utilizatorii : angajați, clienți, consultanți sau personal de suport. Prin intermediul IT Service Management, vă puteți conecta la un help desk extern, puteți asigura conexiunile serviciului și puteți accesa SAP Service & Support, dacă sistemul vostru landscape IT conține și soluții SAP.

Componenta Change Control Management include următoarele funcționalități: IT Service Management, Change Request Management, Interface for the help desk of a third party provider, Global Service & Support Backbone.

Landscape Management

SAP Solution Manager oferă suport complet pentru gestionarea landscape-ului de sisteme prin tooluri și procese specifice.

Maintenance Planner: (Planificarea Mentenanței)

Este o soluție cloud care permite planificarea ușoară și eficientă a tuturor schimbărilor din landscape-ul de sisteme SAP.

De asemenea, permite instalarea de noi sisteme și schimbarea sistemelor existente utilizând Maintenance Planner drept tool central pentru planificarea schimbărilor în landscape. Activitatea sa include și planificarea diferitelor opțiuni de deployment, furnizând exact elementele necesare implementării acestora.

Cele mai importante opțiuni legate de schimbări ale landscape-ului sunt:

Toate calculele legate de schimbări se bazează pe informație acordată de SAP Solution Manager Landscape Management Database. Rezultatele Maintenance Planner sunt folosite de Software Logistics Toolset (SL Tools).

Fig.3 Beneficii

Process Management

Permite gestionarea proceselor de business în mod holistic: atât perspectiva business, cât și cea IT a proceselor, aplicațiilor și a landcape-ului de sisteme. Astfel, documentația de business și realitatea sistemului vor fi mereu sincronizate. Pentru acest mod nou, holistic de descriere a proceselor, SAP Solution Manager oferă două noi aplicații cheie: "Solution Administration" (administrarea soluției) și "Solution Documentation" (documentarea soluției).

"Solution Administration" oferă o privire de ansamblu a soluției, aceasta putând fi afișată și editată. Mai mult, puteți crea și defini noi soluții. Această aplicație poate fi folosită de administratori pentru a pregăti mediul de lucru pentru Solution Documentation.

"Solution Documentation" este directorul comun pentru procese business și documentație asociată (centralizarea template-urilor, implementare, upgrade, mentenanța proiectelor și a soluțiilor). Această aplicație poate fi folosită de specialiști precum analiști de business, evaluatori de procese și consultanți funcționali.

Project Management

SAP Solution Manager este un modul integrat cu funcțiile de gestionare de proiect ale SAP Portfolio and Project Management (SAP PPM), deci puteți gestiona, de exemplu, timpul petrecut pe proiect, resursele și statusul. Managementul de proiect este integrat pentru următoarele componente: Solution Documentation, Change Request Management și Requirements Management.

Test Suite

Puteți determina domeniul de definire al testării necesare pentru procese business cross-system, puteți gestiona testele centralizat și puteți executa testele. Gestionarea testelor are următoarele faze: determinarea domeniului de definire al testelor, planificarea testelor, testarea propriu-zisă și transfer al modificărilor în productiv.

Cross Topics

Aici găsiți informație despre teme conexe, precum: Content Activation, SAP Solution Manager Setup, SAP Engagement and Service Delivery, Analytics și altele.

Viitorul produsului SAP Solution Manager

Așa cum am menționat anterior, statisticile arată că SAP Solution Manager este al doilea cel mai instalat produs SAP. Statisticile nu au menționat însă un lucru important: majoritatea clienților folosește mai puțin de 10% din funcționalități. Aceștia folosesc Solution Manager pentru funcționalități de bază ca : Early Watch Alert (EWA) și Maintenance Optimizer (MOpz).

SAP a observat acest lucru și, începând cu Solution Manager 7.2 au mutat Maintenance Optimizer în SAP Support Portal, primind numele Maintenance Planner. Acestea sunt vești grozave pentru companiile de mărime mică sau medie care erau nevoite să instaleze Solution Manager pentru a putea face upgrade de sisteme. Această tendință se va aplica și în cazul rapoartelor EWA, deoarece, începând cu 2018, acestea pot fi generate din SAP Support Portal.

Așadar, cum arată viitorul pentru Solution Manager? Este greu de spus în acest moment. Considerăm că platforma va continua să crească, dar se va axa mai mult pe automatizarea și optimizarea de procese. Companiile ce nu folosesc Solution Manager la nivel maxim îl vor elimina din landscape.

Panel de discuții

Front-End development

Marți, 11 Mai, ora 18:00

Înregistrează-te

Facebook Meetup StreamEvent YouTube

Conferință

VIDEO: NUMĂRULUI 106

Sponsori

  • Accenture
  • Bosch
  • ntt data
  • Betfair
  • FlowTraders
  • MHP
  • Connatix
  • Cognizant Softvision
  • BoatyardX
  • Colors in projects