ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 144
Numărul 143 Numărul 142 Numărul 141 Numărul 140 Numărul 139 Numărul 138 Numărul 137 Numărul 136 Numărul 135 Numărul 134 Numărul 133 Numărul 132 Numărul 131 Numărul 130 Numărul 129 Numărul 128 Numărul 127 Numărul 126 Numărul 125 Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 62
Abonament PDF

Aplicaţii moderne folosind Akka

Constantin Scrob
Java Community Manager @ PitechPlusMocanu Serghei
Software Engineer @ PitechPlusNagy Attila
Senior Software Engineer @ PitechPlusPROGRAMARE


Periodic, în industria software apare un nou set de caracteristici sau calităţi pe care ar trebui să le aibă o aplicaţie modernă şi noi reguli despre cum ar trebui abordată dezvoltarea acestor aplicaţii. Exemple recente fiind: Reactive manifesto (figura 1), aplicaţii 12factors sau multitudinea de articole din sfera micro-serviciilor.

Încercând să listăm câteva aspecte importante, care în opinia noastră caracterizează momentan o aplicaţie modernă, am identificat următoarele:

În acest articol vom analiza sistemele bazate pe actori şi Akka - un set de instrumente şi un mediu de execuţie pentru JVM, o tehnologie care bifează toate menţiunile noastre de mai sus referitoare la aplicaţii moderne. Ca suport vom folosi o aplicaţie, proof-of-concept, bazată pe o nevoie practică reală. Cu această ocazie testăm şi abordarea lui Martin Fowler de a intra într-un subiect nou - prin a scrie un articol sau o carte despre subiect - şi a vedea dacă se aplică oricui, sau e rezervată exclusiv maeştrilor.

Akka - aspecte importante

Akka se prezintă în linii mari ca fiind: un set de instrumente şi un mediu de execuţie proiectat pentru a construi aplicaţii distribuite, cu un grad ridicat de concurenţă şi bazate pe pasarea de mesaje folosind JVM-ul. Din concepţie, o tehnologie pentru aplicaţii asincrone şi distribuite. Abstracţiile principale fiind: actorii, fluxurile şi promisiunile (futures). Potrivită pentru a dezvolta aplicaţii care au nevoie de capacitatea de a se auto-repara. Orice sistem, care are nevoie să proceseze un volum mare de informaţii cu o latenţă redusă, este un candidat potrivit pentru a fi implementat folosind Akka.

Această ultimă frază a influenţat decizia noastră de a folosi tehnologia Akka, pentru aplicaţia demonstrativă, dar vom expune mai pe larg la secţiunea de implementare.

Aplicaţiile construite cu Akka aderă la Reactive Manifesto, ceea ce se traduce prin următoarele caracteristici:

Figura 1: Reactive Manifesto

Am ales să încercăm Akka şi datorită caracteristicilor interesante listate mai sus, care se ataşează oricărei aplicaţii create cu Akka, dar şi datorită modelului "sistem de actori". Acest sistem de actori reprezintă un sistem de a modela domeniile şi procesele într-un mod mai apropiat de modul nostru, al oamenilor, de a aborda şi modela probleme cu scopul de a le rezolva. În cele ce urmează, vom descrie mai în detaliu aceşti actori.

Actorii

Actorii sunt abstracţia de bază în Akka, încapsulează starea şi comportamentul şi sunt similari obiectelor din OOP. Comunică asincron prin mesaje, existând interpretări ale declaraţiei lui Alan Kay (pionier OOP): "The big idea is messaging", cum că sistemele bazate pe actori ar fi de fapt o implementare corectă a OOP.

Actorii sunt unitatea de organizare de cod din Akka, similar cu beanurile de sesiune din JavaEE. Sunt concepuţi în aşa fel încât atenţia programatorului să fie înspre implementarea cerinţelor funcţionale ale sistemului, şi nu înspre detalii de genul: locaţia altor actori, primitive de concurenţă, utilizarea optimă a resurselor hardware, etc. .

Figura 2 prezintă structura unui actor:

Actorii formează ierarhii, iar un actor responsabil de o anumită funcţionalitate are posibilitatea să descompună procesul în taskuri mai mici, mai uşor de gestionat, pe care apoi le poate delega unor actori copil, şi doar superviza dacă aceştia colaborează corect şi eficient pentru a îndeplini cerinţa de business. În felul acesta se aseamănă unei echipe de specialişti dintr-un anumit domeniu, care lucrează împreună, folosindu-şi abilităţile diferite, pentru a rezolva o problemă mai complexă. Aceasta conduce la o încapsulare mai bună a comportamentelor fiecărui actor şi la separarea acestor comportamente de procesul de comunicare.

Figura 2: Structura actorilor

Un sistem proiectat în felul acesta are o arhitectură care reflectă domeniul problemei modelate - uncle Bob ar fi încântat, are o structură logică care urmăreşte procesele ce trebuie implementate şi codul în sine devine un exemplu al principiului singurei responsabilităţi.

Gestiunea eşecului este realizată printr-o caracteristică implementată în platformă, şi anume: supervizarea, care presupune o relaţie între actori de tipul supervizor-supervizat, unde primul urmăreşte defecţiunile în toţi actorii pe care îi supervizează. Exemplificat folosind Figura 3, actorul B3 este responsabil să repornească sau să folosească orice altă strategie de vindecare, în caz că oricare dintre actorii B5,B6,B7 ar deveni indisponibili.

Figura 3: Ierarhie de actori

Problema de rezolvat

Pentru o problemă reală a unui client, care avea nevoie de o soluţie software scalabilă şi capabilă să proceseze volume mari de date, am reuşit să construim o soluţie concept (proof-of-concept), folosind Akka, şi în secţiunile care urmează vom descrie cum a fost experienţa.

Figura 4: Contextul problemei

Figura 4 încearcă să rezume contextul problemei: în esenţă există un număr de aplicații (App1, App2, ...) care publică evenimente pentru fiecare tranzacție pe care o realizează, iar aceste evenimente trebuie să ajungă în fişiere jurnal, grupate pentru fiecare aplicaţie. Cerinţe specifice domeniului în care activează clientul:

În Figura 4 sunt reprezentate o serie de operații care trebuie executate pentru fiecare eveniment: corelarea, marcajul de timp, hashingul. Dintre aceste operaţii unele au nevoie de operații I/O, altele pot rula în paralel, iar arhitectura folosind sisteme de actori ne permite să modelăm aceste nevoi diferite şi să le încapsulăm - în actori, să le decuplăm, şi să folosim semantica de comunicare potrivită pentru fiecare din acestea: sincronă sau asincronă.

Dintre motivele pentru care am ales Akka au fost: nevoia ca aplicația să fie întotdeauna disponibilă; dorinţa de a suporta un flux mare de evenimente - pentru că toate componentele din sistemul clientului o să o folosească, și pentru că oferă un model de gestionare al concurenței necesar pentru a optimiza timpii de procesare al mesajelor până în momentul în care acestea sunt colectate în jurnal. Toate aceste cerinţe, după cum am văzut în prima parte a articolului, fiind unele din punctele forte ale tehnologiei Akka.

Soluţie - Arhitectura propusă

Figura 5: Arhitectura aplicaţiei

Figura 5 prezintă organizarea actorilor, o arhitectură logică a sistemului, de unde se poate observa faptul că organizarea structurilor aplicaţiei e foarte similară cu contextul de business al problemei, făcând astfel sistemul mai uşor de înţeles și de modificat. Fiecare fază din proces este realizată de un actor sau de un grup de actori (părinte și actor-muncitor), care implementează funcţionalitatea lor specifică și mecanismele de supraveghere și corectare a erorilor.

Nivelul superior de actori reprezintă nucleul sistemului, iar "coborând" în ierarhie găsim actori tot mai specializați pe anumite funcţionalităţi sau actori-muncitori care sunt creați pentru a suporta un volum mai mare de evenimente.

De exemplu, în figură este reprezentat:

Actorul System - rădăcina ierarhiei, iniţializează sistemul Akka și este responsabil pentru supravegherea actorilor din nivelul superior.

Actorul HashMaster - este un actor superior care știe cum să facă hash pe mesajele primite de la aplicații, și care creează actori noi dacă o nouă aplicație se înregistrează (reprezentaţi în imagine cu HashWorker1, HashWorker2 pentru App1, App2). Valoarea de hash a intrării curente depinde de cea a intrării imediat anterioare, făcând în acest fel imposibilă modificarea ordinii acestora.

Actorul HashWorker1 - este de acelaşi tip cu HashMaster, doar că este specializat în a procesa doar mesajele de la prima aplicație. Este creat când Aplicaţia 1 s-a înregistrat printr-un mesaj trimis către procesare fie către HashMasterActor, sau System Actor sau Admin Actor.

Actorul Config - folosit pentru a configura sistemul şi pe ceilalţi actori.

Actorul Monitor - folosit pentru a monitoriza sistemul, şi în cazul aplicaţiei concept şi pentru a colecta statistici de folosire cu scopul de a evalua performanţa sistemului.

Prezentarea implementării efective

Vom analiza omponentele de bază al unui actor Akka folosindu-ne de codul de implementare al clasei actorului HashHandlerMaster, de mai jos. Toţi ceilalţi actori sunt implementaţi similar, diferenţele fiind prezente la implementarea comportamentelor specifice fiecărei funcţionalităţi, şi la faptul că reacţionează la mesaje de tip diferit.

public class HashHandlerMaster extends 
 AbstractLoggingActor {
(1)

private Map 
 childActors = new HashMap<>();

public HashHandlerMasterActor() {
(2)
 getContext().getSystem().eventStream().
 subscribe(getSelf(), NewJournalEvent.class);
}

(3)
@Override
public Receive createReceive() {
 return receiveBuilder()
  .match(NewJournalEvent.class, 
  this::onNewJournalEvent)
  .match(Object.class, this::unhandled)
  .build();
}
(4)
private SupervisorStrategy strategy = 
 new OneForOneStrategy(false, 
 DeciderBuilder.matchAny(
 e -> SupervisorStrategy.restart()).build());

(5)
private void onNewJournalEvent(NewJournalEvent event) {
 String topic = event.getTopic();
 ActorRef actorRef = childActors.
 computeIfAbsent(topic, t -> getContext(). 
 actorOf(Props.create(HashHandlerWorkerActor.class),
  "hashHandlerWorker" + t));
  actorRef.tell(event, getSender());
 }
}

(1) Actorul master conține un dicționar în care sunt salvate referințele la actorii muncitori pentru fiecare topic. Astfel, fiecare actor procesează numai mesaje de un anumit tip și distribuirea sarcinilor se efectuează de actorul master. Motivul pentru care am creat un actor per topic și nu un grup de actori, sunt cerințele de hashing: fiecare hash nou se calculează în funcție de hash-ul precedent.

(2) Un mecanism util oferit de Akka este modelul subscriere/publicare. Fiecare actor poate subscrie pentru a consuma sau publica evenimente. În cadrul soluţiei- concept am folosit mecanismul EventBus prezent în Akka, însă soluția poate fi extinsă pentru a integra diferiți brokeri de mesaje cum ar fi: RabbitMQ, Kafka sau ActiveMQ.

Actorul de hashing subscrie unui eveniment de tipul NewJournalEvent, care este un simplu POJO, cu un cod concis dacă folosim adnotările din lombok:

@Data
public class NewJournalEvent implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 
   8999071264659069395L;
  // topic of the event to be processed
  private final String topic;
  // log data to be processed
  private final String data;
  // the timestamp fetched from external source
  private final String timestamp;
}

(3) Fiecare actor descrie modul în care reacționează la diferite mesaje. Aceasta se efectuează suprascriind metoda createReceive.

(4) Relația de copil - părinte oferă o serie de avantaje, unul dintre acestea fiind supervizarea implicită, astfel în momentul în care din varii motive, actorul copil nu reuşeste să termine sarcina, părintele poate opta pentru una dintre strategii de supervizare de mai jos:

 1. Comandă actorului copilul să reia sarcina, păstrând starea acumulată;

 2. Reiniţializează actorul copil, pierzând starea acumulată;

 3. Oprește actorul copil permanent;

 4. Părintele ridică problema mai sus, la rândul lui;

(5) Execuția metodei este declanşată în momentul recepţionării unui mesaj de tipul NewJournalEvent. Metoda se ocupă doar de distribuirea sarcinii către actorul copil specializat care ar trebui să o proceseze, delegarea efectivă realizându-se cu ajutorul metodei tell. Codul din actorul munictor este la fel de scurt și ușor de urmărit:

private void onNewJournalEvent(NewJournalEvent event) {
 String topic = event.getTopic();
 String encodedData = getEncodedData(
  getValueToHash(event));

 previousHash = encodedData;
  // publish the event after hashing
 getContext().getSystem().eventStream().publish(
  new HashedJournalEvent(topic, encodedData, 
  event.getTimestamp()));
}

Probabil până acum ați reușit să vă faceți o idee despre elementele pe care le puteţi găsi într-o clasă a unui actor. Acestea sunt clase simple Java, care trebuie să definească modul în care procesează mesajele ce ajung în mail-boxul acestora.

Același mecanism de master-worker a fost folosit şi pentru actorul de logare. Actorul master ascultă la un mesaj de tip HashedJournalEvent și deleagă executarea taskului către actorul muncitor de logare, care scrie informațiile în fișier după ce se umple bufferul intern al acestuia (cu scopul evitării scrierii volumelor mici de date). La fel, urmând acest mod de organizare și repartizare a muncii, păstrăm ordinea informației în fișierele de log, decuplând procesul de recepționare a mesajului de scrierea acestora în fişier.

Același mecanism de master-worker a fost folosit şi pentru actorul de logare. Actorii Monitor, Config, TTS implementează ei funcţionalitatea direct. Singura diferenţă majoră între aceşti actori şi cei prezentaţi fiind faptul că ascultă la alte tipuri de mesaje (HashedJournalEvent, RawJournalEvent, LoggedToFileEvent, …) şi în metoda care defineşte comportamenul, implementarea e specifică funcţionalităţii pe care o servesc.

Am testat sistemul creat de noi pe diferite configuraţii de sistem şi folosind actorul de monitorizare am sumarizat mai jos rezultatele obţinute pentru throughputul sistemului:

Specificații sistem:

 1. Fără SSD, 8GB 1333 MHz RAM, Intel® Core™ i7-2600K CPU \@ 3.40GHz × 8 ;
 2. SSD, 16GB, Intel® Core™ i7-4771 CPU \@ 3.50GHz × 8 ;

Mesaje cu lungime medie de 50 caractere:

 1. 500k msg/sec pentru 4 categorii, echivalent cu 125k msg/sec per categorie.
 2. 640k msg/sec pentru 4 categorii, echivalent cu 160k msg/sec per categorie.

Mesaje cu lungime medie de 500 caractere:

 1. 80k msg/sec pentru 4 categorii, echivalent cu 20k msg/sec per categorie.
 2. 90k msg/sec pentru 4 categorii, echivalent cu 22.5k msg/sec per categorie.

Concluzii

Procesul de învățare

Mai jos, un grafic în care am încercat să reprezentăm procesul nostru de învățare şi acomodare cu Akka. Începutul a fost foarte ușor, adaugi dependința la librăria de Akka și eşti gata să creezi primii actori. Sistemul de logging a făcut procesul de urmărire a execuţiei destul de ușor, însă lucrurile au început să devină din ce în ce mai complicate în momentul când am încercat să combinăm concepte mai avansate precum: distribuirea actorilor pe mai multe noduri și crearea unor actori cu adevărat scalabili. A fost necesară studierea exhaustivă a documentației și a unor proiecte care aveau codul public pe github.

Documentația

Merită să fie menționat faptul că documentația este foarte bună, atât pentru Scala cât și Java, dar totuși majoritatea exemplelor cu grad de dificultate mai mare, găsite de noi, sunt prezentate în Scala, ceea ce ar putea fi un factor prohibitiv începerii unei

aplicaţii mai complexe folosind Akka - Java.

Figura 6: Curba de învăţare Akka

Un alt punct demn de menţionat este lipsa compatibilității între versiuni. Akka 2.0 diferă destul de mult de versiunea precedentă și nu suportă multe funcționalități care existau înainte, şi a căror urmă încă există prin documentaţie.

Monitorizare

Din punct de vedere al monitorizării, Akka se poate lăuda cu suport foarte bun deja integrat. Monitorizarea nodurilor distribuite și a actorilor e destul de simplă, la fel de ușor se poate face integrarea cu Grafana sau alte unelte din aceeași nișă.

Performanța

Documentația oficială afirmă că se poate atinge o performantă de până la 50 millioane de mesaje pe secundă, per nod. Ca notă, pentru soluţia noastră concept şi utilizând mecanismul de subscriere și publicare a mesajelor, noi am reușit să obținem un rezultat de 1 milion de mesaje pe secundă.

În încheiere, dezvoltarea aplicaţiei concept a fost destul de facilă, aceasta a ajuns să includă multe funcţionalităţi pe care le va avea în varianta finală, destule cât să ne dăm seama de indicii de performanţă pe care i-am putea obţine şi a valida conceptul. Codul obţinut a fost lizibil, curat, decuplat, uşor de scris iar modelul de comunicare asincronă şi supervizarea integrată au făcut procesul cu atât mai uşor şi ne-au lăsat să ne concentrăm pe problema de rezolvat.

Fiind implicaţi în principal în aplicaţii cu arhitecturi tradiţionale ( stratificate), a necesitat un efort iniţial de adaptare la sistemul de modelare folosind actori, efort care merită luat în calcul înainte începerii oricărei aplicaţii mai serioase, folosind Akka.

Din punctul nostru de vedere, construirea unei aplicații întregi, folosind numai Akka, nu este de loc comună și poate provoca multe dificultăți pe parcurs. În schimb, considerăm oportună posibilitatea izolării şi rescrierii unor componente din cadrul unor sisteme mai mari - care au nevoie de caracteristicile prezentate în articol, utilizând Akka.

În acest articol, am atins o mică parte din ce oferă Akka, nu am povestit despre concepte interesante cum ar fi streams, persistenţa actorilor, distribuţia actorilor într-un cluster de noduri, etc…, dar sperăm că arhitecturile care pot fi obţinute modelând lumea reală prin sisteme de actori, abstracţiile de concurenţă şi comunicare oferite pentru a construi sisteme reactive moderne, sunt de ajuns să vă facă măcar să încercaţi măcar un HelloWorldActor.

Referințe

 1. http://akka.io/
 2. http://www.reactivemanifesto.org/
 3. https://12factor.net/
 4. Designing Reactive Systems - Hugh McKee
 5. https://grafana.com/
 6. https://projectlombok.org/
 7. Opiniile lui uncle Bob referitoare la screaming architecture.

"I wrote it, like most of my essays, as part of trying to understand the topic" - unul dintre cele mai citite şi citate articole ale lui Martin Fowler despre: "the new methodology": Agile

LANSAREA NUMĂRULUI 144

Modern Agile

joi, 20 iunie, ora 18:00

sediul msg systems Romania

Facebook Meetup StreamEvent YouTube

NUMĂRUL 143 - Software Craftsmanship

Sponsori

 • Accenture
 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • MHP
 • BoatyardX
 • .msg systems
 • P3 group
 • Ing Hubs
 • Colors in projects