ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 58
Abonament PDF

Rolurile de Product Manager și Product Owner

Adrian Pica
Product Manager, Startup Mentor & Innovation Consultant @ adrianpica.ro
MANAGEMENT

De fiecare dată când se abordează tema realizării produselor digitale și a rolurilor pe care oamenii le au în organizaţiile lor, am remarcat că între rolurile de Product Manager și de Product Owner nu sunt niște linii de demarcație clare.

Pentru a înţelege aceste roluri mai bine, trebuie să avem în minte toţi pașii din ciclul de viaţă al unui produs și să vedem care sunt elementele definitorii ale celor două roluri.

În faza iniţială de descoperire, când sunt dezvoltate noi idei și concepte pentru produse, un Product Manager este singurul care are un rol. Acesta conduce demersul de aflare a nevoilor clientului, adună informaţii despre condiţiile de piaţă, identifică o problemă și o propunere de plus valoare, descoperă clienţi potriviţi, propune o soluţie inovatoare, testează presupuneri prin intermediul unui MVP, ajunge de la problemă la soluţie, decide cum să promoveze produsul pe piaţă.

Ne așteptăm ca acesta să exploreze idei, să folosească metodologie lean pentru a identifica problema/soluţia și să adapteze produsul la nevoile pieţei, în funcţie de tipul de produs sau tipul de organizaţie.

În faza de planificare, un Product Manager trebuie să utilizeze tooluri de strategie și să adune informaţia necesară pentru prezentarea unui document Business Case, pentru identificarea problemelor de pe piaţă, a tipurilor de utilizatori, a cerinţelor generice și a hărţii produsului. În unele organizaţii, un Product Owner poate fi implicat în această etapă.

Când dezvoltăm produsul, rolul de Product Owner intervine puternic în scenă. Responsabilitatea principală este managementul backlogului și descompunerea la nivel de story. Trebuie să documenteze detaliile unui story pe baza unor epics, să participe la ședinţele de scrum, la retrospective și la demo-urile de sprint. Acesta oferă clarificări, răspunde la întrebările programatorilor și, în funcţie de organizaţie, realizează mock-ups și flows cu echipa UX.

Un Product Manager se axează pe nevoile clientului și se asigură că produsul rezolvă problema corect și livrează soluţia potrivită pentru piaţa potrivită pentru a maximiza oportunităţi și profit.

Un Product Owner se axează pe backlog, asigurându-se că e clar, optimizat și că echipa de programatori înţelege toţi itemii. El este acolo pentru a maximiza valoarea produsului prin munca echipei de dezvoltare.

Un Product Manager se va axa pe partea externă: analiza pieţei, a oportunităţilor, a problemelor, a clienţilor. Acesta va fi expertul de piaţă, vocea clientului și va defini viziunea produsului. Un Product Owner se va axa pe partea internă, pe organizaţia inginerilor și va fi cel care va exprima viziunea în specificaţii detaliate, asigurându-se că nevoile clientului sunt armonizate cu trăsăturile tehnice ale produsului.

În funcţie de organizaţie, de faptul că produsul e nou sau vechi, aceste două roluri pot fi îndeplinite de una și aceeași persoană sau de două persoane diferite.

Este greu ca o persoană să îndeplinească ambele roluri. Dar pentru unele proiecte sau până când produsul atinge o anumită dimensiune, este recomandat ca o singură persoană să îndeplinească ambele roluri. Astfel, nu se va pierde informaţia, iar atenția va fi pe nevoile clientului când Product Managerul raportează specificaţiile inginerilor.

Totuși, trebuie să ne asigurăm indiferent de stadiul produsului, că Product Managerul are timp suficient pentru a se axa pe condiţiile de piaţă, pe competitori, pe cercetare clienţi, pe strategie, pe dezvoltare. A avea privirea de ansamblu corectă și a menţine harta produsului la nivel de actualitate dincolo de următorul release sunt elemente esenţiale pentru un produs de succes.

Totuși, dacă o versiune anterioară a produsului este deja lansată, este greu să faceţi tot ce am descris anterior. Dacă adăugăm aici responsabilitatea unui Product Owner pentru feature-urile dezvoltate, o singură persoană nu poate rezolva totul.

Acest lucru se datorează faptului că un Product Owner ar trebui să aibă specificaţii detaliate și un backlog planificat pentru cel puţin două sprinturi. Product Owner-ul va lucra pe un feature de specificaţii detaliate, pe un altul de UX și pe unul dezvoltat de programatori în acest moment. QA va testa feature-urile anterioare, iar unele cazuri excepţionale (corner cases) vor necesita clarificări. Jonglatul cu toate aceste lucruri fac din munca atentă cu features/stories o muncă complexă.

Dacă produsul și echipele permit acest lucru, cele două roluri necesită doi indivizi. În acest caz, o organizaţie va avea două provocări.

Prima provocare presupune ca rolurile să fie precis definite, iar așteptările celor două roluri clar definite. Pentru că organizaţiile și produsele nu seamănă, fiecare organizaţie trebuie să își definească un set de bune practici. Limitele vor fi mai greu de definit dacă organizaţia deţine și roluri de Business Analyst, Product Marketing și User Research.

Prima provocare presupune ca rolurile de Product Manager și Product Owner să fie perfect aliniate nevoilor clientului și problemelor ce trebuie rezolvate. Cei doi trebuie să comunice în permanenţă. De asemenea, este important ca Product Managerul să fie precis în redactarea documentaţiei din fazele de Discovery și Plan. Pentru ca cele două roluri să fie aliniate, este nevoie de: tipuri clare de utilizator, scenarii bine definite, platformă de mesagerie care să reflecte nevoile clientului, propuneri clare și USP cheie. Acest fapt va duce la o organizaţie mai bine orientată pe nevoile clientului. Rolurile sunt complexe, iar acest articol oferă doar o scurtă descriere a modului în care companiile își definesc procesele interne. Ofer mai multe detalii la sesiunile de formare pe care le organizez pe tema Product Management și sunt dornic să ofer celor interesaţi mai multe detalii.

În aceeaşi ediţie ... (58)

▼ TOATE ARTICOLELE ▼

Conferință

VIDEO: NUMĂRULUI 120

Sponsori

 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • FlowTraders
 • MHP
 • Connatix
 • BoatyardX
 • metro.digital
 • AboutYou
 • Colors in projects

VIDEO: EXTRA