ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 56
Abonament PDF

PFA versus Microîntreprindere. Care este cea mai avantajoasă formă de organizare în 2017?

Ioana Varga
Expert contabil Managing Partner @ A&I Consulting
DIVERSE

Într-un articol din anul trecut vă informam asupra modificărilor fiscale ce au intervenit începând cu anul 2016 în modul de taxare a veniturilor din activități independente.

Anul 2016 a trecut și avem în față un an 2017 care ne-a adus o avalanșă de modificări în ce privește modul de taxare al companiilor. De aceea, am considerat oportun să reluăm analiza asupra modificărilor cu impact asupra veniturilor obținute de către persoanele fizice autorizate. 

În esență, modul de impozitare al acestor tipuri de venituri nu s-a schimbat, astfel reluăm taxele și contribuțiile obligatorii în acest moment.

 Contribuție obligatorie la CAS

Una din modificările cu impact aduse începând cu 2016, a fost cea referitoare la faptul că au fost introduși în categoria asiguraților obligatorii la sistemul de pensii și persoanele fizice autorizate. Aceasta contribuție se menține și în anul 2017.  

Cum se stabilește baza de calcul lunară?

Astfel, pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente în sistem real, baza lunară de calcul al CAS, o constituie echivalentul a 35% din câștigul salarial mediu brut în vigoare pentru anul 2017.

Până la această dată nu s-a publicat în mod oficial valoarea salariului mediu brut în vigoare pentru anul 2017, dar în proiect este stipulată valoarea de 3131 ron.

În anul 2017 se realizează definitivarea sumei, reprezentând CAS pentru anul 2016, cu păstrarea plafoanelor de minim și maxim menționate.
Și pentru anul 2017, baza lunară de calcul va fi 35% din câștigul salarial mediu brut. Cu toate acestea, sunt considerați asigurați în sistemul de pensii și automat au obligația depunerii declarației 600 la începutul anului 2017 doar persoanele care în anul precedent au avut un venit net realizat mai mare de 35% din câștigul salarial mediu brut.

Pentru cei care realizează venituri din activități independente în baza normelor anuale de venit, se aplică aceleași plafoane minime și maxime.
Pentru persoanele care realizează venituri pe baza normelor de venit, baza lunară de calcul a CAS o reprezintă valoarea lunară a normei raportată la numărul de luni în care se desfășoară activitatea și nu poate fi mai mică decât 35% din câștigul salarial mediu brut valabil pentru 2016 și nici mai mare decât de 5 ori valoarea acestui câștig. 

Cine nu va datora CAS anticipat în 2017?

NU vor datora plăți anticipate persoanele fizice care în anul anterior (2016) au realizat venituri în sistem real sub nivelul plafonului minim.

De asemenea, PFA-urile nou înființate care aleg impunere în sistem real sau cele care au determinat venitul în anul precedent pe baza normelor, iar din anul 2017 optează pentru impunere în sistem real, nu vor datora anticipat contribuția de pensie în cazul în care au estimat un venit net mai mic decât minimum menționat anterior.
Nu vor datora plăți anticipate persoanele fizice pentru care valoarea lunară a normelor de venit în 2016 nu depășește 35% din câștigul salarial mediu brut. Aproape toate normele de venit depășesc acest minim.

Care este cota obligatorie de CAS pentru 2017?

Cota obligatorie este de 10.5%, aplicată asupra bazei de calcul anticipată sau definitivă. Se poate OPTA pentru cota integrală de 26.3%, prin depunerea unei cereri până la 31.01.2017 pentru cei ce au avut activitate în 2016 sau în 30 de zile de la începerea activității pentru cei ce-și înființează activitatea în cursul anului 2017. Opțiunea de a plăti 26.3 % se menține pentru tot anul fiscal și totodată se consideră reînnoită pentru fiecare an în care nu se solicită revenirea la cota individuală.
Pentru că nu cunoaștem încă valoarea câștigului salarial mediu brut pentru 2017, luăm în calcul valoarea câștigului salarial mediu brut din proiect și anume 3,131 RON, pentru a putea exemplifica concret modul de calcul și impactul acestei contribuții.

Venit salarial mediu brut 2017 = 3,131 RON

Plafon minim lunar pentru plăți anticipate: 35%*3,131 = 1095.85 RON

Cota CAS obligatorie = 10.5%

Valoare l CAS lunar minim: 10.5%*1095.85 = 115.06 RON

Plafon maxim lunar pentru plăți finale: 5*3,131 = 15,655 RON

Valoare CAS lunar maxim: 10.5%*15,655 = 1,643.77 RON

Valoare CAS anual maxim (pentru 12 luni activitate) = 12*1643.77 = 19,725.30 RON

Contribuția pentru CASS

Referitor la contribuția la sănătate, intră în vigoare promisiunea din 2016 cu privire la plafonarea bazei lunare de calcul a contribuției de sănătate la valoarea a 5 salarii medii brute. Până în 2016, se datora contribuție la sănătate calculată asupra unei baze reprezentată de diferența pozitivă dintre venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile cu CASS pentru cei ce obțin venituri din activități independente în sistem real, neexistând această plafonare superioară a bazei de calcul.

Plafonarea este valabilă și pentru persoanele ce obțin venituri determinate în sistem real și pentru cele ce sunt impozitate la norma de venit. Menționăm că există și un minim al bazei de calcul, reprezentat de valoarea salariului minim brut (1450 RON începând cu 01 Februarie 2017) dacă aceștia nu mai obțin și alte tipuri de venituri pentru care se calculează CASS. 

Extrem de binevenită plafonarea superioară a bazei lunare de calcul a CASS, în special pentru cei ce determină impozitul în sistem real, unde calculul valabil până în 2016 și aplicarea procentului de 5.5% asupra venitului net, ducea la valori ridicate și genera extrem de multă frustare având în vedere contrapartida obținută (aceleași servicii de sănătate garantate ca și pentru cei ce contribuie la valoarea minimă).

Astfel în 2017, plătim CASS calculat la venitul net realizat dar comparat cu plafonul maxim, 5*3, 131 RON=15,655 RON, rezultând un maxim lunar de 5.5%* 15,655 = 861.02 RON.

Impozitul pe venit

Rămâne în continuare 16%, fără a exista deocamdată modificări importante în regulile de determinare a bazei de calcul .

Rezultă faptul că în 2017, vom plăti pentru venituri din activități independente determinate în sistem real:

Pentru venituri din activități independente determinate la norma de venit, vom plăti:

PFA versus SRL în 2017

Recent au fost aduse modificări legate de sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor cu o cifră de afaceri de până la 500,000 EURO. Astfel se aplică un procent de 1% asupra cifrei de afaceri, dacă respectiva companie are minimum un angajat sau 3% aplicat cifrei de afaceri, dacă această companie nu are nici un angajat. Luând în considerare aceste aspecte, transferul din forma de persoană fizică autorizată la cea de companie de tipul microîntreprindere devine din ce în ce mai interesantă.

Avantajul major al activității organizate prin persoană fizică independentă rămâne cel al gestionării disponibilului bănesc, ceea ce este mult mai dificil la o companie. Se știe că dintr-un SRL, asociatul poate să folosescă surplusul de lichidități doar după ce sunt finalizate situațiile financiare ale exercițiului financiar anterior, prin acordarea de dividende. În schimb, din Registrul de încasări și plăți al unei persoane fizice autorizate, banii disponibili pot fi folosiți de către aceasta în orice moment al anului.

Totuși, menținerea valorii impozitului pe dividende la doar 5% , împreună cu impozitarea cu doar 1% (respectiv 3%), fac ca desfășurarea unei activități economice să fie mult mai atractivă.

Dacă luăm exemplul unei persoane fizice autorizate care în 2017 ar obține un venit brut de 100,000 EUR, cheltuieli deductibile 20,000 EUR(exclusiv CAS și CASS), aceasta ar plăti :

Rezultă astfel un total de taxe și contribuții de 19,500 EUR, deci un venit net încasat de 60,500 EUR.

Dacă aceeași activitate ar fi desfașurată prin intermediul unei companii, la care persoana ar fi și angajată cu salariul minim, calculele ar arăta așa:

Cifra de afaceri = 100,000 EUR, cheltuieli activitate (incusiv cu un salariat )=20,000 EUR

Impozit pe venit microîntreprindere 1% = 1000 EUR

Profit net (dividend brut) = 79,000 EUR

Impozit pe dividende 5%= 3950 EUR, dividend net = 75,050 EUR

Rezultă un total de taxe și contribuții de 3000 EUR (1,000 EUR impozit +2,000 taxe contract de muncă), iar venit net încasat = 75,050 EUR + 2500 EUR salariu net = 77,550 EUR)

Este vizibilă astfel la un calcul simplu valoarea ce se poate economisi și chiar câștiga dacă activitatea desfășurată se restructurează din PFA în SRL.

În acest context, în funcție și de situațiile particulare, se poate observa o tendință evidentă de avantajare din punct de vedere fiscal al microîntreprinderilor, astfel că PFA-ul ca formă de organizare este considerat superior doar datorită de posibilității de gestionare a disponibilului bănesc, într-o formă simplificată. Însă din punct de vedere al cheltuielilor asociate, cel puțin pentru anul 2017, microîntreprinderea pare să fie forma de organizare cea mai avantajoasă atât pentru cei care dispun deja de un PFA, cât și pentru cei care doresc să își înființeze o formă de organizare juridică în decursul acestui an.

În aceeaşi ediţie ... (56)

▼ TOATE ARTICOLELE ▼

VIDEO: NUMĂRULUI 113

Sponsori

  • Accenture
  • Bosch
  • ntt data
  • Betfair
  • FlowTraders
  • MHP
  • Connatix
  • BoatyardX
  • metro.digital
  • Colors in projects