ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 142
Numărul 141 Numărul 140 Numărul 139 Numărul 138 Numărul 137 Numărul 136 Numărul 135 Numărul 134 Numărul 133 Numărul 132 Numărul 131 Numărul 130 Numărul 129 Numărul 128 Numărul 127 Numărul 126 Numărul 125 Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 53
Abonament PDF

Automation + VSO + Octopus =LOVE

Ciprian Filipaș
Senior Software Developer @ VE InteractivePROGRAMARE


Cu ceva timp în urmă s-a născut un vis. Un vis care a luat naștere din cele mai adânci temeri ale comunității dezvoltatorilor de soft: visul de a livra cu succes un cod pur, curat, de calitate și, cel mai important, LA TIMP.

Odată cu creșterea rapidă a comunității IT-iștilor, ideea a început să prindă rădăcini în sufletul dev-ilor și încet, încet, să devină o mișcare, un concept, care astăzi ne domină existența profesională: CONTINUOUS DELIVERY.

Voi aborda o notă mai serioasă. Scopul oricărui dev aspirant și ambițios ar trebui să fie următorul: codul scris de tine, rodul muncii tale, trebuie să ajungă pe piață, la utilizatorul final in cel mai scurt timp.

Poate pare ușor la început; automatizezi procesele pentru a reduce timpul în care aștepți după colegi să-ți valideze "opera de artă". Astfel codul tău vede, în teorie, producția mai rapid.

În timp ce avansezi cu procesul vei trage concluzia că, probabil, ai subestimat puțin taskul și că anumite decizii luate în grabă la început îți transformă munca într-o adevărată corvoadă.

Povestea

Cu mintea la scopul nostru final și cu inimile pline de entuziasm, am demarat cursa către un viitor mai bun. Am creat un proces în OCTOPUS pentru a automatiza partea de deployment. Odată ce am eliminat taskul cel mai ușor, a venit momentul să discutăm despre elefantul din cameră. Cum rulăm automat și într-o manieră cât mai eficientă testele end-to-end, teste care au în spate Selenium.

Soluția propusă

Octopus Level

Pentru a ajunge la soluția de mai sus, am creat un nou pas în procesul existent de deployment. În acest pas am apelat API-ul pentru Visual Studio Team Services de la Microsoft și am declanșat un nou VSTS (ex VSO) build.

Totul stă într-ul script PowerShell parametrizat care arată cam așa.

$basicAuth = ("{0}:{1}" -f $BuildUsername,$BuildPassword)
$basicAuth = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($basicAuth)
$basicAuth = [System.Convert]::ToBase64String($basicAuth)
$headers = @{Authorization=("Basic {0}" -f $basicAuth)}

$uriQueue = 'https://veinteractive.visualstudio.com/' 
 +'DefaultCollection/'
 + $ProjectName
 + '/_apis/build/builds?api-version=2.0'

$definition = @{
 id = $BuildDefinitionId
}

$bodyQueue = @{
 definition = $definition
 sourceBranch = "refs/heads/" + $branchName
}

$jsonBodyQueue = ConvertTo-Json -InputObject $bodyQueue

$response = Invoke-RestMethod -Uri $uriQueue -ContentType 
 'application/json'
  -Body $jsonBodyQueue -Headers $headers -Method Post)

if($response)
{
 $buildId = $response.id

 $uriBuildStatus = 'https://veinteractive.visualstudio.com'
  + /DefaultCollection/' + $ProjectName + '/_apis/build/builds/'
  + $buildId + '?api-version=2.0'

 $buildStatus = Invoke-RestMethod -Uri $uriBuildStatus
  -Headers $headers | Select status, result
  -ErrorAction Stop

 if($buildStatus."status")
 {
  while ($buildStatus."status" -ne 'completed')
  {
   Start-Sleep -s 10
   $buildStatus = Invoke-RestMethod -Uri $uriBuildStatus
    -Headers $headers | Select status, result
    -ErrorAction Stop

  }
 }
 else
 {
  throw "Getting the Build Status Failed"
 }

if($buildStatus."result" -ne 'succeeded')
{
 write-output "WARNING: One of the build tasks failed. The release" 
  +"candidate is not valuable. Please check the output of the build."
}
else
{
 write-output 'EPIC SUCCESS - release candidate valid'
}
}

else
{
 throw "Error on build queue"
}

 

Parametrii scriptului sunt:

 

Folosind acești parametri, scriptul creează un obiect de tip JSON, corpul requestului, și un header folosit la autentificare și autorizare. Odată pregătite, aceste entități sunt trimise printr-un request de tip POST către API-ul Microsoft.

VSTS Level

Definiția de build de la nivel de VSTS arată în felul următor:

 1. Build pentru soluția de teste
 2. Pregătirea agentului de VSTS
  • Instalăm Chocolatey.
@poweshell
-NoProfile
-ExecutionPolicy unrestricted
-command "(iex ((new-bject net.webclient)
  .DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))) >$null 2>$1"
  && SET PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin
choco install firefox -version 46.0 -y --acceptlicense --force
choco install nunit -version 2.6.4 -y --acceptlicense --force

  3.Rularea de teste folosind NUnit. Pentru a aborda această cerință, am implementat un script parametrizat de Powershell care apelează o comandă de NUnit

Param(
 [string]$NUnitTestAssemblies, 
 [string]$Tags,
 [string]$NUnitLocation
)

$runNUnit = "& $NUnitLocation /labels /out=TestResult.txt /"
 +"xml=TestResult.xml /trace=Error /include='$Tags'"

$NUnitTestAssemblies.Split(",") | ForEach {
 $asm = $_.Trim()
 $runNUnit += " $asm"
}

Write-output $runNUnit

iex $runNUnit

Parametrii scriptului sunt:

4.Publicarea rezultatelor în VSTS.

5.Publicarea screenshoturilor capturate în cazul unui test picat.

6.Notificarea via e-mail a unui grup țintă de persoane.

 

Din nou a fost folosit un script Powershell parametrizat

Param([string[]]$DistributionList, [string]$BuildUrl, [string]$BuildNumber, [string]$UserSmtp, [string]$SmtpServerParam, [string]$StmpPword, [string]$Environment, [int]$SmtpPortParam)

Write-Output 'The Distribution list is: ' $DistributionList
Write-Output 'The Build Url is: ' $BuildUrl

$From = $UserSmtp
$To = $DistributionList
$Subject = 'Test Results for ' + $BuildNumber + ' ' + $Environment

#--------------------------------------------------------

$Body = 'This is my mail, my mail is amazing!'

#--------------------------------------------------------

$SMTPServer = $SmtpServerParam
$SMTPPort = $SmtpPortParam
$pword = ConvertTo-SecureString -String $StmpPword -AsPlainText -Force
$user = $UserSmtp
$Credential = New-Object -TypeName 
 System.Management.Automation.PSCredential($user,$pword)

Write-Output 'The subject is ' $Subject
Write-Output 'The body is ' $Body

Send-MailMessage -From $From
-To $To
-Subject $Subject
-BodyAsHtml
-Body $Body
-SmtpServer $SMTPServer
-port $SMTPPort
-UseSsl
-Credential $Credential

Parametri scriptului sunt:

 

Și voilà, în câțiva pași am reușit să ne rulăm automat testele end-to-end în procesul de deployment, ceea ne-a adus un nivel mai mare de încredere în codul pe care îl promovăm zi de zi către clienții finali.

Concluzie

Aceasta soluție nu e nici pe departe o soluție perfectă, dar e o abordare care ne-a rezolvat o serie de provocări.

Mulțumită acestei abordări nu mai avem bătăi de cap cu crearea manuală a mașinilor virtuale dedicate rulării de teste, folosim mașini din pool-ul de build, rezultând atât într-o reducere a costurilor cât și într-o creștere semnificativă a eficienței cu care utilizăm multitudinea de agenți hostați pe aceeași mașină de build. De asemenea, managementul acelor entități este guvernat de instanța de VSTS, fapt ce reduce din presiunea deja mare pe echipele de infrastructură.

Prin utilizarea agenților de build am observat ca efect secundar că mediul de testare a devenit mai stabil și mai consistent.

Conferință

NUMĂRUL 142 - Robotics & AI

Sponsori

 • Accenture
 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • MHP
 • BoatyardX
 • .msg systems
 • Yardi
 • P3 group
 • Ing Hubs
 • Colors in projects

INTERVIURI VIDEO