ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 144
Numărul 143 Numărul 142 Numărul 141 Numărul 140 Numărul 139 Numărul 138 Numărul 137 Numărul 136 Numărul 135 Numărul 134 Numărul 133 Numărul 132 Numărul 131 Numărul 130 Numărul 129 Numărul 128 Numărul 127 Numărul 126 Numărul 125 Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 53
Abonament PDF

Ce condiții trebuie îndeplinite la angajarea cetățenilor străini

Adrian Beșleagă
Manager Operatiuni @ A&I ConsultingDIVERSE

Angajarea cetățenilor străini presupune întreprinderea anumitor demersuri. Conform legislației în vigoare, angajatorul este obligat să parcurgă o serie de pași, care diferă în funcție de statul de proveniență. După cum era de așteptat, procesul este mai simplu în cazul cetățenilor din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European (SEE) sau Confederația Elvețiană (CE) și mai complicat în cazul celorlalți.

Ce presupune angajarea cetățenilor UE, SEE sau CE

Cetățenii UE/ SEE/ CE pot lucra pe teritoriul țării noastre în mod dependent sau independent în aceleași condiții ca și cetățenii români, neexistând limitări atâta timp cât activitățile desfășurate se încadrează în condițiile prevăzute de legile în vigoare.

Dacă doresc să stea mai mult de trei luni pe teritoriul României, atunci trebuie să își înregistreze rezidența la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) din județul în care locuiesc. Acest lucru poate fi făcut prin intermediul unei certificat de înregistrare, a unei cărți de rezidență sau a unei cărți de rezidență permanentă, acte eliberate pe baza unei serii de documente, în funcție de scopul șederii în România.

În cazul celor care au venit în țară pentru a se angaja, printre actele necesare se numără contractul de muncă (original şi copie) sau adeverința eliberată de angajator (original), alături de un “print screen” din Registrul General de Evidență a Salariaților (REGES), la secțiunea unde se regăsesc datele referitoare la contractul de muncă, ștampilat şi semnat de către angajator pentru confirmarea veridicității documentului prezentat.

Cetățenii UE/ SEE/ CE detașați pe teritoriul României trebuie să includă, printre altele, contractul de detașare, alături de adresa de detașare traduse şi legalizate în condițiile legii și adresa din partea filialei/ societății din România prin care să confirme faptul că sunt detașați pe perioada stipulată în contractul de detașare.

Reglementări privind angajarea cetățenilor non-UE

La angajarea cetățenilor din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European există o serie de pași care trebuie parcurși de către angajator și de către persoana fizică cetățean non-UE.

În primul rând, este important de știut faptul că persoanele cu cetățenia unui stat non-UE pot fi angajate pe teritoriul României la un singur angajator, persoană fizică sau juridică și numai în limita contingentului anual aprobat prin Hotărâre de Guvern.

Odată ce o companie ia decizia să angajeze o astfel de persoană, trebuie să obțină un aviz de angajare de la formațiunile teritoriale ale IGI din județul în care are sediul social. Pentru a face acest lucru este nevoită să depună o serie de documente și să plătească taxele aferente.

Cererea pentru eliberarea avizului de angajare trebuie soluționată în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei, însă, în cazul în care sunt necesare verificări suplimentare termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

După obținerea respectivului aviz, angajatorul trebuie să trimită acest document angajatului, care la rândul lui este obligat să obțină viza de lungă ședere pentru angajare de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din țara de origine.

Viza de lungă ședere pentru angajare/detașare, pentru care s-a obținut în prealabil, avizul de angajare/detasare, este de 10 zile de la data depunerii, și se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii. Viza de lunga ședere pentru angajare în muncă( Simbol D/AM) trebuie solicitată în termen de 60 de zile de la data obținerii avizului de angajare. Cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză, trebuie obținut permisul unic prin depunerea documentelor necesare la formațiunile teritoriale ale IGI din județul în care respectivul cetățean locuiește. La rândul său, permisul unic se reînnoiește cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior.

În ce condiții pot fi angajați cetățeni non-UE

Cetățenii non-UE pot fi angajați în România, cu aviz de angajare, doar dacă locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetățeni români, de cetățeni ai statelor membre UE/ SEE sau de rezidenți permanenți pe teritoriul țării. Există însă și câteva excepții de la această regulă, și anume dacă persoana respectivă:

deține funcția de administrator într-o societate comercială cu participare străină și este singura persoană numită în acea funcție;

Indiferent dacă se încadrează sau nu la excepțiile specificate, pentru a se angaja în România cetățenii non-UE trebuie:

Este nevoie de aviz de angajare pentru a putea fi angajat pe teritoriul țării chiar și în cazul celor care- provin dint-un stat ai căror cetățeni nu au nevoie de viză pentru a intra în România, au drept de ședere pentru reîntregirea familiei sau sunt detașați pe teritoriul României.

Cine se poate angaja fără aviz de angajare

Legislația românească include o serie de categorii de străini care pot fi încadrați în muncă sau pot presta muncă la persoane fizice sau juridice din România fără aviz de angajare. Este vorba de:

Sper ca toate aceste informații să vă fie utile !

NUMĂRUL 143 - Software Craftsmanship

Sponsori

 • Accenture
 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • MHP
 • BoatyardX
 • .msg systems
 • P3 group
 • Ing Hubs
 • Cognizant Softvision
 • Colors in projects