ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 46
Abonament PDF

Registrul Național al Programelor pentru Calculator și Registrul Național al Multiplicatorilor

Ioana Varga
Expert contabil Managing Partner @ A&I Consulting
DIVERSE


"Fă în așa fel încât să fie suficient de dificil pentru oameni să facă ceva și cei mai mulți dintre ei vor înceta să mai facă." ( Principiul creionului nr.3 a lui Sommer)

Prezentul articol își propune să informeze asupra procedurilor obligatorii pentru producătorii, importatorii și distribuitorii de programe pentru calculator respectiv înregistrarea sau, după caz, înscrierea în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator, precum și autorizarea multiplicatorilor de programe pentru calculator.
Ambele registre sunt gestionate de Oficiul Român pentru Drepturi de Autor.

Nu insistăm asupra procedurii înregistrării/înscrierii în R.N.P.C, deoarece la o accesare rapidă a site-ului Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, secțiunea RN Programe pe calculator/Producători RNPC, disponibilă aici o găsiți explicată clar și coerent. În continuare, însă, vom sublinia următoarele aspecte:

Cadrul legislativ aplicabil, este OUG 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor republicată, modificată şi completată prin O.U.G. 43/2010, pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizatii/avize/proceduri.

Cine trebuie să se înregistreze și ce se înscrie în R.N.P.C? 

Sunt obligate să se înregistreze persoanele fizice autorizate (trebuie să fii autorizat, conform legislației române ca să desfășori o astfel de activitate) sau persoanele juridice care produc, importă, închiriază, distribuie şi comercializează programe pentru calculator pe teritoriul României. Cererile se pot completa și transmite online, iar în urma aprobării acestora se eliberează un Certificat de Înregistrare.

Sunt supuse procedurii de înscriere toate programele pentru calculator produse, importate, închiriate, distribuite şi comercializate pe teritoriul României. Dovada înscrierii o constituie Anexa I la Certificatul de înregistrare.

Atenție! Programele produse, indiferent de destinația lor, respectiv destinate comercializării, uzului propriu sau puse la dispoziție cu titlu gratuit, fac obiectul prezentei proceduri, altfel spus, dacă ați produs un program pe care îl utilizați personal, sunteți obligat să îl înscrieți chiar dacă nu îl veți introduce în circuitul comercial.

Directiva 91/250/CEE din 1991 a Consiliului Comunității Europene, definește programul pentru calculator "un ansamblu de instrucțiuni în scopul de a permite executarea unor funcții de către un sistem de tratare a informațiilor numit calculator", însă, în România, Legea 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, nu cuprinde o definiție a programului pentru calculator, aceasta precizând doar elementele de identificare care fac obiectul protecției: "Produsele expresie a unui program, programele de aplicație și sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepție pregătitor, precum și manualele".

În acest sens, se lasă loc de interpretări cu privire la ceea ce numim program pentru calculator, putându-se ajunge la extinderea acestei definiții asupra unor aplicații care sunt dezvoltate de majoritatea companiilor de IT din România.

Punctele de lucru și/sau spațiile de depozitare trebuie declarate la O.R.D.A înainte de data începerii efective a activității, la fel și radierea acestora.

Cine trebuie să se înscrie în Registrul Național al Multiplicatorilor?

Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care doresc să efectueze operațiuni de multiplicare pe discuri optice, casete audio ori casete video a programelor pentru calculator pe teritoriul României sau să intermedieze, în afara României, astfel de servicii, în scopul distribuirii către public, cu unele excepții, prevăzute de art. 31 din OG 25/2006, republicată, sunt obligate să se înscrie în Registrul național al multiplicatorilor.

Autorizația de multiplicare se acordă doar celor care dețin echipamente de multiplicare industrială ce permit realizarea tuturor proceselor de multiplicare, respectiv multiplicare, tampografie, ambalare, precum și un dispozitiv tehnic de verificare a calității.

Toate programele pentru calculator, înainte de introducerea lor în circuitul comercial, precum și programele astfel multiplicate și introduse în circuitul comercial, trebuie să fie însoțite de Anexa I la Certificatul de Înregistrare, valabil, în R.N.P.C.

Termenul de valabilitate al Certificatelor de înregistrare și al autorizației pentru multiplicare este de un an de la data emiterii. În acest sens, pentru a rămâne în termenul de valabilitate este nevoie să demarați procedura de prelungire înainte de data expirării termenului, în caz contrar vă aflați în procedura de obținere a unui nou certificate/autorizație, iar în perioada cuprinsă între expirarea termenului de valabilitate și eliberarea noului certificat/autorizație vă aflați în afara legii și puteți fi sancționați. 

Alte notificări:

Orice modificare în datele de identificare ale persoanei înregistrate, precum schimbarea adresei sediului, modificarea denumirii firmei, modificarea formei de organizare a firmei, adăugarea/radierea unui obiect de activitate trebuie notificată către O.R.D.A. în termen de 15 zile de la data când intervine respectiva modificare. 

Sancțiuni aplicabile:

Neînregistrarea sau neînscrierea în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei.

Nerespectarea prevederii privind declararea punctelor de lucru și a spațiilor de depozitare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei și confiscarea suporturilor și materialelor care au servit sau care au fost destinate să servească la săvârșirea contravenției (găsite la punctul de lucru sau depozitul nedeclarat).

Multiplicarea neautorizată constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și confiscarea echipamentelor utilizate la multiplicare.

Termenul scurt de valabilitate al certificatelor/autorizațiilor, neclaritatea privind sfera de aplicabilitate a legii, legată de modul în care este definit termenul de "program pentru calculator", fac din acest cadru legislativ, menit să asigure controlul și supravegerea în scopul evitării apariției în circuitul comercial de produse pirat sau de contrafaceri, unul "suficient de dificil pentru oameni" si care aduce, după sine, nu-i așa, și nelipsita birocrație.

"Birocraţia este un cerc din care nu poate scăpa nimeni. Ierarhia sa este bazată pe cunoaştere. Cei din vârf consideră că cei de sub ei cunosc amănuntele, iar cei de jos îi creditează pe cei din vârf cu cunoaşterea ansamblului, şi aşa toţi sunt păcăliţi reciproc." Karl Marx

În aceeaşi ediţie ... (46)

▼ TOATE ARTICOLELE ▼

VIDEO: NUMĂRULUI 113

Sponsori

  • Accenture
  • Bosch
  • ntt data
  • Betfair
  • FlowTraders
  • MHP
  • Connatix
  • BoatyardX
  • metro.digital
  • Colors in projects