ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 44
Abonament PDF

Calculul salarial în 2016

Delia Mircea
@Contzilla.ro
DIVERSE

Anul 2016 a fost cu siguranţă un an important din punct de vedere al noutăţilor legislative. Iată că şi în domeniul salarizării au apărut câteva modificări importante pe care le vom prezenta mai jos. Salariul minim brut pe economie valabil de la 01.01.2016 până la 30.04.2016 este de 1.050 lei. 

Salariul minim brut pe ţară garantat în plată va creşte însă de la 1 mai 2016 cu 200 lei până la 1.250 lei, conform HG nr. 1017/2015 publicată în Monitorul Oficial din 31 decembrie 2015.

Aceasta este noua valoare pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră.

Stabilirea salariului de bază sub acest nivel constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menţionat mai sus, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

De asemenea, s-au schimbat deducerile personale de baza începând cu 01.01.2016.

Ce este deducerea personală de bază?

Deducerea este o sumă care se scade din baza de calcul a impozitului pe venitul din salarii, scopul fiind reţinerea unui impozit pe venit diminuat.

Potrivit Codului fiscal, salariaţii  au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.

Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv, astfel:

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus și se determina printr-o formulă publicată în Ordinul nr. 52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial in 25.01.2016.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.

Aceste prevederi nu se aplică pentru salariaţii care sunt scutiti de impozit ca urmare a încadrării în criteriile de scutire pentru activitãţile derulate în sfera creării de programe informatice.

Ca o noutate legislativă a anului 2016 este acordarea deducerii personale pentru ambii părinţi, pentru copiii minori aflaţi în întreţinere. 

Până la 1 ianuarie 2016 doar unul dintre părinţi putea beneficia de deducerea personală pentru copilul în întreţinere (în functie de optiunea acestora).

Din 2016, persoana în întreţinere poate fi:

Copiii minori în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului, sunt consideraţi întreţinuţi.

Pentru copilul minor provenit din căsătorii anterioare, dreptul la deducerea personală revine părintelui căruia i-a fost încredinţat copilul şi unuia dintre soţi care formează noua familie.

În situaţia în care într-o familie sunt mai mulţi copii aflaţi în întreţinere, cu excepţia copiilor minori, aceştia vor fi preluaţi în întreţinerea unuia dintre părinţi conform înţelegerii dintre părţi. În aceste situaţii contribuabilii vor prezenta plătitorului de venit fie o declaraţie pe propria răspundere din partea soţului/soţiei, fie o adeverinţă emisă de plătitorul de venit din salarii al acestuia/acesteia, după caz, din care să rezulte numărul şi identitatea copiilor care sunt preluaţi în întreţinere de fiecare soţ/soţie.

Copilul minor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, încadrat în muncă în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, devine contribuabil şi beneficiază de deducerea personală, situaţie în care, pentru perioada respectivă, părinţii nu mai beneficiază de deducerea personală.

Ĩn ce priveşte cotele de contribuţii  nu au existat modificări la nivelul anului 2016.

Astfel, cotele de contribuţii valabile pentru anul 2016 sunt:

Contribuţii angajat :

CAS: 10.50%

CASS: 5.50%

Şomaj: 0.50%

Impozit: 16.00%

Contribuţii angajator :

CAS: 15.80%

CASS: 5.20%

Şomaj: 0.50%

Fnuass: 0.85%

Risc şi accidente -în funcţie de codul CAEN

Fond garantare creanţe: 0.25%

Iată mai jos un exemplu de calcul salarial în două variante:

1.Angajat cu salariul minim de 1.050 lei, fără persoane în întreţinere.

Contribuţii angajat

CAS 10.50%  =110

CASS 5.50%= 58

Şomaj 0.50% =5

Deducere personală =300

Impozit 16%= 92

Total taxe angajat= 265

Salariu net =785

Contributii angajator 

CAS 15.80% =166

CASS 5.20% =55

Şomaj 0.50% =5

Concedii şi indemnizaţii 0.85% = 9

Fond risc 0.15% = 2

Fond garantare creanţe 0.25% = 3

Total taxe angajator = 240

2.Angajat cu salariul minim de 1.250 lei, fără persoane în întreţinere.

Contribuţii angajat 

CAS 10.50% =131

CASS 5.50% =69

Şomaj 0.50% =6

Deducere personală= 300

Impozit 16% =119

Total taxe angajat= 325

Salariu net =925

Contributii angajator 

CAS 15.80% =198

CASS 5.20% =65

Şomaj 0.50% =6

Concedii şi indemnizaţii 0.85% =11

Fond risc 0.15% =2

Fond garantare creanţe 0.25% =3

Total taxe angajator =285

În aceeaşi ediţie ... (44)

▼ TOATE ARTICOLELE ▼

Conferință

VIDEO: NUMĂRULUI 117

Sponsori

 • CodeCraftersBT
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • FlowTraders
 • MHP
 • Connatix
 • BoatyardX
 • metro.digital
 • AboutYou
 • Tradesilvania
 • Colors in projects

VIDEO: EXTRA