ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 142
Numărul 141 Numărul 140 Numărul 139 Numărul 138 Numărul 137 Numărul 136 Numărul 135 Numărul 134 Numărul 133 Numărul 132 Numărul 131 Numărul 130 Numărul 129 Numărul 128 Numărul 127 Numărul 126 Numărul 125 Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 32
Abonament PDF

JavaFX și comunicarea prin RESTful Web Services (II)

Silviu Dumitrescu
Line manager@TelenavDiana Bălan
Map analyst@TelenavPROGRAMARE


În continuarea articolului din numărul trecut vă supunem atenției crearea unor servicii web REST care interacționează cu date persistate. Pentru început vă oferim o introducere în JAXB.

Java Architecture for XML Binding este un standard Java ce definește modul în care obiectele Java sunt convertite în și din XML. El folosește o colecție de mapări standard și definește un API pentru citirea și scrierea obiectelor Java în și din XML.

Următoarele adnotații importante se folosesc pentru JAXB:

Alte adnotații vor fi descrise direct în cod, în momentul în care ele apar.

Primul exemplu este al unei aplicații stand alone. Modelul obiectului, ce va fi scris în, respectiv citit din fișierul XML este dat de următorul cod:

@XmlRootElement(name = "message")
// Mandatory

@XmlType(propOrder = { "author", "description"}) 
// Optional

public class Message {
 private String name;
 private String author;

 @XmlElement(
  name = "description")
  // Optional

  public String getName() {
  return name;
  }

  public void setName(String name) 
  {
  this.name = name;
  }

 public String getAuthor() {
  return author;
 }

 public void setAuthor(String author) {
  this.author = author;
  }
}

Vom complica un pic modelul anterior împachetându-l într-un alt model:

@XmlRootElement(namespace = "topic")
public class Topic {
  @XmlElementWrapper(name = "topicList")
// the name of the wrapper element 

 @XmlElement(name = "message")
 // the name of the collection element
 private ArrayList topicList;
 private String topicDescription;

 public voidsetTopicList
  (ArrayList topicList) {
  this.topicList = topicList;
 }

 public ArrayList getTopicList() {
  return topicList;
 }

 public String getTopicDescription() {
   return topicDescription;
  }

 public void setTopicDescription (String topicDescription) {
      this.topicDescription = topicDescription;
 }
}

În aplicația de test vom crea fișierul xml corespunzător modelului anterior și apoi îl vom citi.

public class TopicMain {
private static final String TOPIC_XML = "./topic.xml";

public static void main(String[] args) throws JAXBException, IOException {
 ArrayList topicList = new ArrayList();
 Message message1 = new Message();
 message1.setName("message 1");
 message1.setAuthor("Ion Ionescu");
 topicList.add(message1);
 Message message2 = new Message();
 message2.setName("message 2");
 message2.setAuthor("Vasile Vasilescu");
 topicList.add(message2);

 Topic topics = new Topic();
 topics.setTopicDescription("about topic");
 topics.setTopicList(topicLst);

 // create JAXB context and instantiate marshaller
 JAXBContext context = JAXBContext.
  newInstance(Topic.class);

 Marshaller m = context.createMarshaller();
 m.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, Boolean.TRUE);

 // Write to System.out
 m.marshal(topic, System.out);

 // Write to File
 m.marshal(topic, new File(TOPIC_XML));

 // get variables from our xml file, created before
 System.out.println();
 System.out.println("Output: ");
 Unmarshaller um = context.createUnmarshaller();
 Topic topic2 = (Topic) um.unmarshal(new FileReader(TOPIC_XML));
 ArrayList list = topic2.getTopicList();
 for (Message message : list) {
 System.out.println("Message: " + message.getName() + " from " + message.getAuthor());
   }
  }
}

JAX-RS suportă crearea automată a fișierelor XML și JSON prin JAXB. Pentru aceasta într-un Dynamic Web Project facem următoarele setări:

Servicii RESTful CRUD (Create, Read, Update, Delete)

Acest tip de servicii ne permite să gestionăm o listă de modelele create, prin apeluri HTTP. Pentru început, într-un Dynamic web project vom crea un model și un singleton, ce servește ca provider de date pentru model. Pentru definirea _singleton-_ului am folosit implementarea bazată pe enumerare.

@XmlRootElement
public class Todo {
private String id;
private String summary;
private String description;

public Todo() {
}

public Todo(String id, String summary) {
 this.id = id;
 this.summary = summary;
}

public String getId() {
 return id;
}

public void setId(String id) {
 this.id = id;
}

public String getSummary() {
 return summary;
}

public void setSummary(String summary) {
 this.summary = summary;
}

public String getDescription() {
 return description;
}

public void setDescription(String description) {
 this.description = description;
 }
}

public enum TodoDao {
 instance;

private Map contentProvider = new HashMap();
 private TodoDao() {
 Todo todo = new Todo("1", "Learn REST");
 todo.setDescription("web service");
 contentProvider.put("1", todo);
 todo = new Todo("2", "Do something");
 todo.setDescription("something else");
 contentProvider.put("2", todo);
}

public Map getModel() {
 return contentProvider;
 }
}

Următoarele clase vor fi folosite ca resurse REST

public class TodoResource {
 @Context
 UriInfo uriInfo;

 @Context
 Request request;

 String id;

 public TodoResource(UriInfo uriInfo, Request request, String id) {
 this.uriInfo = uriInfo;
 this.request = request;
 this.id = id;
 }

 @GET
 @Produces(MediaType.TEXT_XML)

 public Todo getTodoHTML() {
 Todo todo = TodoDao.instance.getModel().get(id);
 if (todo == null)
  throw new RuntimeException("Get: Todo with " + id + " not found");
  return todo;
  }

 @PUT
 @Consumes(MediaType.APPLICATION_XML)
 public Response putTodo(JAXBElement todo) {
 Todo c = todo.getValue();
 return putAndGetResponse(c);
 }

 @DELETE
 public void deleteTodo() {
 Todo c = TodoDao.instance.getModel().remove(id);
 if (c == null) throw new RuntimeException("Delete: Todo with " + id + " not found");
  }

 private Response putAndGetResponse(Todo todo) {
 Response res;
 if (TodoDao.instance.getModel().containsKey(
  todo.getId())) {
  res = Response.noContent().build();
 } else {
  res = Response.created(uriInfo.getAbsolutePath())
  .build();
 }

 TodoDao.instance.getModel().put(todo.getId(), todo);
 return res;
 }
}

@Path("/todos")
public class TodosResource {
 @Context
 UriInfo uriInfo;
 @Context
 Request request;

 @GET
 @Produces(MediaType.TEXT_XML)
 public List getTodosBrowser() {
 List todos = new ArrayList();
 todos.addAll(TodoDao.instance.getModel().values());
 return todos;
 }

 @GET

 @Path("count")
 @Produces(MediaType.TEXT_PLAIN)
 public String getCount() {
 int count = TodoDao.instance.getModel().size();
 return String.valueOf(count);
}

 @POST
 @Produces(MediaType.TEXT_HTML)
 @Consumes(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED)
 public void newTodo(@FormParam("id") String id,
 @FormParam("summary") String summary,
 @FormParam("description") String description,
 @Context HttpServletResponse servletResponse) 
 throws IOException {

 Todo todo = new Todo(id, summary);
 if (description != null) {
 todo.setDescription(description);
}

 TodoDao.instance.getModel().put(id, todo);
 servletResponse.sendRedirect("../create_todo.html");
 }

 @Path("{todo}")
 // Defines that the next path parameter after todos 

 public TodoResource getTodo(@PathParam("todo") String id) {
 return new TodoResource(uriInfo, request, id);
 }
}

În clasa TodosResource am utilizat anotația @PathParam pentru a defini faptul că id este inserat ca parametru.

Rularea aplicației se poate face în mai multe moduri:

În browser, la adresa http://localhost:8080/CRUDRest/jaxrs/todos/

Folosind un formular html. Putem introduce datele rulând fișierul create_todo.html

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” „http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”>
<html>
<head>
<title>Form to create a new resource</title>
</head>
<body>

<form action=”../CRUDRest/jaxrs/todos” method=”POST”>
<label for=”id”>ID</label>
<input name=”id” /> <br />
<label for=”summary”>Summary</label>
<input name=”summary” /> <br />
Description:
<TEXTAREA NAME=”description” COLS=40 ROWS=6>
</TEXTAREA>
<br />
<input type=”submit” value=”Submit” />
</form>
</body>
</html>

La adresa, http://localhost:8080/CRUDRest/jaxrs/todos/count, vom număra item-urile todo

La adresa, http://localhost:8080/CRUDRest/jaxrs/todos/1, vom vizualiza todo-ul cu id-ul 1. Pentru un id inexistent vom avea o eroare HTTP

Putem crea următoarea aplicație client:

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
 ClientConfig config = new DefaultClientConfig();
 Client client = Client.create(config);
 WebResource service = client.resource(getBaseURI());

 Todo todo = new Todo("3", "Blabla");
 ClientResponse response = service.path("jaxrs").path("todos").path(todo.getId()).accept(MediaType.APPLICATION_XML).put(ClientResponse.class, todo);

 System.out.println(response.getStatus());
 // Return code should be 201 == created resource
 System.out.println(service.path("jaxrs")
 .path("todos").accept(MediaType.TEXT_XML)
 .get(String.class));

 // Create a Todo
 Form form = new Form();
 form.add("id", "4");
 form.add("summary", 
 "Demonstration of the client lib for forms");
 response = service.path("rest").path("todos")
  .type(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED)
  .post(ClientResponse.class, form);

 System.out.println("Form response " + response
  .getEntity(String.class));

 System.out.println(service.path("jaxrs")
  .path("todos")
  .accept(MediaType.TEXT_XML).get(String.class));
 }

 private static URI getBaseURI() {
 return UriBuilder.fromUri(
  "http://localhost:8080/CRUDRest").build();
 }
}

Vom încheia acest articol cu pașii de urmat în generarea unui serviciu web REST:

Adnotațiile JAXB vor fi adăugate direct claselor entitate JAXB. Serviciile sunt generate ca EJB session facade.

Când testăm un serviciu web trebuie să avem în vedere următoarele:

Pași de urmat pentru a dezvolta un client al serviciului web REST:

Vă dorim lectură plăcută și așteptăm cu interes întrebările voastre!

Conferință

NUMĂRUL 142 - Robotics & AI

Sponsori

 • Accenture
 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • MHP
 • BoatyardX
 • .msg systems
 • Yardi
 • P3 group
 • Ing Hubs
 • Colors in projects

INTERVIURI VIDEO