ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 142
Numărul 141 Numărul 140 Numărul 139 Numărul 138 Numărul 137 Numărul 136 Numărul 135 Numărul 134 Numărul 133 Numărul 132 Numărul 131 Numărul 130 Numărul 129 Numărul 128 Numărul 127 Numărul 126 Numărul 125 Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 29
Abonament PDF

Sfaturi străvechi pentru un Product Owner – Sun Tzu “Arta războiului”

Liviu Ştefăniţă Baiu
Senior Business Consultant
@EndavaMANAGEMENT

Unul dintre cele mai vechi şi folosite tratate militare este “Arta războiului”. Cartea a fost scrisă în jurul anului 500 î.e.n. de către un general de la curtea regelui ţinutului Wu şi prezintă un set de treisprezece capitole cu precepte despre tactică şi strategie destinate comandanţilor de armate.

Am citit cartea cu destul de multă vreme în urmă, dar urmărind tendinţele actuale referitoare la tehnici de comunicare şi management, am decis să o recitesc şi să împărtăşesc câteva dintre sfaturile străvechi ale lui Sun Tzu aplicabile unei poziţii moderne precum aceea de Product Owner.

Argumentaţie

Aşa cum bine ştim, rolul de Product Owner este specific metodologiei Agile SCRUM. Acest rol poate fi ocupat de o singură persoană care, conform Ghidului Scrum, este responsabilă de:

Dacă aplicăm un joc de cuvinte pentru lista de mai sus, prin înlocuirea termenului _cerinţe cu ordine (militare) și înlocuirea sintagmei echipa SCRUM cu armată vom obţine următoarele:

Întrebări

Transformarea de mai sus conduce, în mod natural, către următoarele întrebări:

 1. Putem considera că rolul de Product Owner poate fi asimilat celui de comandant de armată?
 2. Poate fi considerată “Arta războiului” un ghid pentru un Product Owner?

Părerea mea este ca răspunsul pentru ambele întrebări este DA. În cele ce urmează voi oferi si raţionamentul pe baza căruia am ajuns la acest răspuns.

Product Owner - comandant de armată

Voi încerca să argumentez de ce consider că rolul de Product Owner şi cel de comandant de armată sunt similare.

Un Product Owner trebuie să aducă la viaţă viziunea sa despre un produs, să atingă scopul proiectului prin împărţirea acestuia într-un set de cerinţe clare, ordonate după prioritate. Fiecare dintre cerinţe trebuie să aducă valoare prin sine şi trebuie să permită gruparea în iteraţii, care să aibă un rezultat funcţional şi palpabil. Conceptele cheie prezentate mai sus sunt: Claritate, Scop, Cerinţe, Prioritate, Iteraţie şi Rezultat (funcţional şi palpabil).

De asemenea, un Product Owner este singurul responsabil pentru prezentarea viziunii către echipă precum şi pentru asigurarea unei înțelegeri comune a viziunii şi a produsului în rândul tuturor celor implicaţi, atât membri ai echipei cât şi responsabilii de produs din exteriorul echipei. Succesul unui proiect depinde de modul în care Product Owner-ul reuşeşte să menţină toate aceste persoane concentrate asupra scopului proiectului, dar şi de modul în care Product Owner-ul reuşeşte să canalizeze eforturile tuturor către livrarea cerinţelor care aduc valoarea cea mai mare produsului final.

Rolul de Product Owner implică şi responsabilitatea de a fi în permanenţă informat despre schimbările care apar pe piaţa pe care urmează să fie lansat produsul dar și despre modul în care evoluează comportamentul grupului ţintă de consumatori. De asemenea, este important şi să reacţioneze la acestea pentru ca produsul să se poată livra în cel mai scurt timp.

Mediul de lucru al echipei este o altă responsabilitate a Product Owner-ului, pentru ca echipa să aibă posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea în condiţii optime. Această responsabilitate este indirectă şi este împărţită între Product Owner și Scrum Master. Aria de responsabilitate a Product Owner-ului se referă la alinierea echipei SCRUM la mediul şi procesele interne ale organizaţiei.

Toate cele de mai sus trebuie privite prin prisma livrării produsului într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor. Un Product Owner trebuie să compare valoarea pe care o aduc funcţionalităţile care se implementează cu suma costurilor implicate. Acesta este unul dintre cei mai importanţi indicatori care intervin în stabilirea priorităţii unei cerinţe, dar şi în evaluarea maturităţii și succesului proiectului.

În “Arta războiului”, generalul este responsabil pentru obţinerea victoriei (Scop şi Rezultat). Pentru a atinge acest rezultat, generalul are nevoie de un plan clar, de metode pentru a menţine moralul trupelor şi dedicaţia acestora pentru obţinerea victoriei, de resurse de calitate şi de logistică eficientă, dar şi de disciplină si comunicare.

Generalul este singurul care poate da ordine (Cerințe) armatei şi trebuie să fie la curent cu mişcările de trupe ale inamicului pentru a putea să decidă următoarele manevre ale armatei sale (Prioritatea și iteraţiile).

Sun Tzu prezintă in detaliu “factorii” care ar trebui luaţi în considerare la întocmirea planurilor de luptă:

Sunt vizibile asemănările dintre cele două roluri. Desigur, nici unul dintre factorii menţionaţi mai sus nu se aplică ad litteram, dar prin extrapolarea ideilor prezentate de Sun Tzu, un cititor avizat va ajunge relativ uşor la termeni cum ar fi Leadership, Market Conditions, Market Trends, Consumer Behavior, Methodology sau Processes.

În opinia mea, nu ar trebui omise alte două calităţi care trebuie să fie proprii pentru ambele roluri, atât cel de Product Owner cât și cel de comandant militar – Claritatea și Onestitatea în relaţia cu echipa SCRUM / armata.

“Arta razboiului” – un ghid pentru Product Owner

Cea de-a doua întrebare (“Poate fi considerată “Arta războiului” un ghid pentru un Product Owner?”), are acelaşi răspuns – Da. Iar argumentele sunt prezentate în cele ce urmează.

În cartea sa, Sun Tzu a prezentat mai mult decât rolul şi responsabilităţile comandantului armatei, oferind detalii despre ce semnifică victoria, care sunt strategiile şi tacticile pentru a o obţine, cum se pot folosi în mod eficient diferitele categorii de armate. De asemenea, a prezentat importanţa trupelor de informaţii şi spionaj, care joacă un rol deosebit de important în adaptarea strategiei în funcţie de manevrele inamicului, adică in capacitatea de a reacţiona la schimbare.

Un alt element important pentru un general este capacitatea de a obţine maximum de rezultate menţinând costurile la minimum. Conform lui Sun Tzu, aceasta se poate realiza prin folosirea resurselor inamicului – în special hrana – al cărei cost creşte pe măsură ce armata înaintează în teritoriul inamic. Un alt precept specifică modul în care mişcările de trupe trebuie planificate în funcţie de viteza de deplasare a diferitelor categorii de armate (infanterie, cavalerie, care de luptă), precum şi de importanţa sincronizării manevrelor (aceasta poate fi echivalată cu importanţa calculării indicatorului velocity pentru echipele de SCRUM şi a folosirii judicioase a resurselor).

O calitate importantă a unui general, aşa cum o prezintă Sun Tzu, este aceea de a identifica, măsura și evalua permanent schimbările care survin în teatrul de război și de a reacţiona rapid la acestea, adaptând în permanenţă planurile tactice. Acesta este cel mai important argument pentru răspunsul meu.

Evaluarea permanentă a teatrului de război este descrisă astfel de Sun Tzu:

“10. Atunci când elaborezi un plan de război, compară următoarele elemente, apreciindu-le cu cea mai mare minuţiozitate.

 1. Dacă imi spuneţi cine e suveranul cu cea mai mare înrâurire morală, comandantul şef cel mai competent, armata care are de partea sa avantajul condiţiilor meteorologice şi ale terenului, şi în sânul căreia regulamentele sunt cel mai riguros respectate şi ordinele cel mai bine executate, îmi arătaţi care sunt trupele cele mai puternice.

 2. Cine are ofiţerii şi oamenii cei mai bine pregătiţi?

 3. Şi cine atribuie recompensele şi pedepsele cu cel mai mare discernământ?

 4. Voi fi în măsură să prevăd de partea cui va fi victoria şi de partea cui înfrângerea.”

În zilele noastre, un Product Owner trebuie să fie în contact permanent cu piaţa pe care va fi lansat produsul, dedicat metodologiei folosite (Agile SCRUM), să monitorizeze în permanenţă procesele, moralul echipei şi mediul de lucru. De asemenea, trebuie să comunice în permanenţă cu echipa şi cu responsabilii de produs din exteriorul echipei, pentru a menţine un nivel ridicat de informare despre progresele care se fac în realizarea produsului final.

În încheiere, sper că, prin intermediul paralelei efectuate în acest articol, am reuşit să vă trezesc interesul asupra acestei cărţi ale cărei pagini conţin sfaturi aplicabile în diferite domenii și să vă conving de actualitatea unor principii ale străvechii înțelepciuni orientale.

Bibliografie

Arta războiului - Sun Tzu, Editura ANTET XX PRESS, 1993

Conferință

NUMĂRUL 142 - Robotics & AI

Sponsori

 • Accenture
 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • MHP
 • BoatyardX
 • .msg systems
 • Yardi
 • P3 group
 • Ing Hubs
 • Colors in projects

INTERVIURI VIDEO