ABONAMENTE VIDEO REDACȚIA
RO
EN
NOU
Numărul 140
Numărul 139 Numărul 138 Numărul 137 Numărul 136 Numărul 135 Numărul 134 Numărul 133 Numărul 132 Numărul 131 Numărul 130 Numărul 129 Numărul 128 Numărul 127 Numărul 126 Numărul 125 Numărul 124 Numărul 123 Numărul 122 Numărul 121 Numărul 120 Numărul 119 Numărul 118 Numărul 117 Numărul 116 Numărul 115 Numărul 114 Numărul 113 Numărul 112 Numărul 111 Numărul 110 Numărul 109 Numărul 108 Numărul 107 Numărul 106 Numărul 105 Numărul 104 Numărul 103 Numărul 102 Numărul 101 Numărul 100 Numărul 99 Numărul 98 Numărul 97 Numărul 96 Numărul 95 Numărul 94 Numărul 93 Numărul 92 Numărul 91 Numărul 90 Numărul 89 Numărul 88 Numărul 87 Numărul 86 Numărul 85 Numărul 84 Numărul 83 Numărul 82 Numărul 81 Numărul 80 Numărul 79 Numărul 78 Numărul 77 Numărul 76 Numărul 75 Numărul 74 Numărul 73 Numărul 72 Numărul 71 Numărul 70 Numărul 69 Numărul 68 Numărul 67 Numărul 66 Numărul 65 Numărul 64 Numărul 63 Numărul 62 Numărul 61 Numărul 60 Numărul 59 Numărul 58 Numărul 57 Numărul 56 Numărul 55 Numărul 54 Numărul 53 Numărul 52 Numărul 51 Numărul 50 Numărul 49 Numărul 48 Numărul 47 Numărul 46 Numărul 45 Numărul 44 Numărul 43 Numărul 42 Numărul 41 Numărul 40 Numărul 39 Numărul 38 Numărul 37 Numărul 36 Numărul 35 Numărul 34 Numărul 33 Numărul 32 Numărul 31 Numărul 30 Numărul 29 Numărul 28 Numărul 27 Numărul 26 Numărul 25 Numărul 24 Numărul 23 Numărul 22 Numărul 21 Numărul 20 Numărul 19 Numărul 18 Numărul 17 Numărul 16 Numărul 15 Numărul 14 Numărul 13 Numărul 12 Numărul 11 Numărul 10 Numărul 9 Numărul 8 Numărul 7 Numărul 6 Numărul 5 Numărul 4 Numărul 3 Numărul 2 Numărul 1
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Numărul 59
Abonament PDF

Mac OS Appium API pentru testarea simultană a aplicațiilor cross-platform

Paul Bodean
Lead Automation Engineer @ TelenavEugen Meltis
Automation Software Developer @ TelenavTESTARE

În acest articol se va face o trecere în revistă a elementelor cheie specifice MAF - API dezvoltat intern în Telenav pentru testare automată folosind Appium. Acesta din urmă oferă posibilitatea rulării aceluiași set de teste simultan pe mai multe dispozitive iOS, respectiv Android. Se vor analiza câteva aspecte generice legate de serviciul de automatizare Appium și se va realiza un tutorial despre instalarea și configurarea API-ului.

Appium - descriere generală

Appium este un framework open-source destinat automatizării diferitelor scenarii de testare pentru aplicații mobile. Platformele pe care rulează în prezent sunt iOS, Android și Windows, având la bază protocolul WebDriver. Este, de asemenea, cross-platform, ceea în contextul de automatizări înseamnă permisiunea de a scrie testele pentru platformele menționate anterior având la bază același API. Astfel se permite reutilizarea codului, atâta timp cât interfața de utilizare a aplicațiilor este similară. Toate aceste avantaje duc la o arhitectură ușor de structurat pentru propriul framework. Un alt avantaj este flexibilitatea în alegerea limbajului de programare pentru implementarea testelor. În prezent, utilizatorul poate opta pentru folosirea Java, Ruby, Python, PHP, JavaScript sau C #.

Un nou layer

Problema

O problemă de actualitate este lipsa unei funcționalități open-source care să susțină execuția mai multor sesiuni simultan, ceea ce conduce la imposibilitatea rulării aceluiași set de teste pe multiple dispozitive în același timp.

Soluția

Profitând de avantajul funcționalității cross-platform, a fost dezvoltat un nivel de funcționalitate peste Appium având ca scop rularea simultană de testare pe diferite dispozitive fizice.

Descriere generală

API-ul are la bază o arhitectura abstractă, conținând o clasă Client compusă din alte trei: TouchGestures, ElementValidation și ElementLogging, unde fiecare clasă responsabilă de interacțiuni se conectează la clasa Driver al cărei scop principal este furnizarea logicii de conectare cu dispozitivul mobil.

Pentru implementarea acestei soluții trebuie ținut cont de următoarele aspecte:

Tutorial

În cadrul acestei secțiuni se descriu câteva aspecte despre instalarea și configurarea API-ului, principalele acțiuni oferite de MAF API, urmată de o scurtă prezentare a modalității de implementare a testelor. Versiunea curentă susține automatizări pe două platforme (Android respective iOS) și are la baza Mac OS.

Configurare

Setupul inițial - următoarele dependințe sunt necesare: Appium Version: 1.6.3, MacOS: el capitan, iPhone OS >= 10.0, Python 3, Xcode8

Instalare Appium - un ghid complet poate fi găsit la adresa următoare https://appium.io/getting-started.html?lang=en

Dependințe:

carthage: brew install carthage
brew uninstall libimobiledevice && brew install --HEAD libimobiledevice
brew install ios-deploy

Cerințe specifice iOS - Utilitarul XCode WebDriverAgent trebuie configurat în concordanță cu un provisioning profile valid. Începând cu versiunea de iOS 10.0 acest tool acționează ca o legătură dintre teste și aplicație.

Appium Server

Odată terminată configurarea, urmează implementarea testelor. În mod obișnuit pentru a folosi serviciul Appium, primul lucru ce trebuie făcut este pornirea serverului printr-un UI extern. Pentru a evita acest lucru s-a implementat un API responsabil de manipularea acestor acțiuni.

appium_instance_ios = AppiumServer()
appium_instance_android = AppiumServer()
appium_instance_ios.start(port=9000) appium-python-client
appium_instance_android.start(port=8000)

Această bucată de cod este exemplul perfect de expunere a modului de rulare a aceluiași test pe două dispozitive diferite. Clasa AppiumServer reprezintă implementarea în Python a serverului Appium. În continuare, se creează o instanță de iOS respectiv Android, iar acestea apelează aceeași metodă start(). Punctul cheie în rularea simultană a testului pe două dispozitive este reprezentat de parametrul port. În acest caz pentru iOS se folosește portul:9000 iar pentru Android:8000.

Appium Driver

Clasa Driver se comportă ca un factory fiind folosit în implementarea clasei Client în vederea setării conexiunii cu instanța serverului Appium dorită. Trebuie, de asemenea, avut în vedere o relație de unu la unu dintre instanța clientului și server. Clasa Driver folosește librăria de appium-python-client , aceasta furnizând o instanță a web-driver-ului în vederea transmiterii de comenzi către serviciul de Appium. În primul rând, se face un apel către Client pentru o instanță de web-driver, clasa de Driver creează o conexiune și mapează instanța la un identificator unic al clientului. În acest fel, clientul cere o nouă conexiune, iar clasa Driver furnizează instanța deja mapată. Pe scurt, clasa Driver administrează o conexiune de tip singleton la serviciul de Appium.

Implementarea clientului

Fiecare clasă client conține implementarea celor trei clase de utilitare abstracte: Gestures, Logger și Validator corespondente driverului specific, în acest caz appium-python-client driver. Pe lângă metodele abstracte obligatorii, clasele pot fi extinse cu alte funcții specifice clientului : de exemplu, dacă text-value al unui element specific este necesar atunci o metodă numită get_text_from va fi definită în implementarea clasei Logger atât timp cât ea manipulează informații cu privire la elementele de UI. Dacă este necesară validarea unui atribut de text al unui element, o metodă "validate_text" va fi creată în implementarea clasei Validator având în vedere că metoda returnează o valoare True sau False.

Scrierea testelor

Decoratorul @test_case("test_ID") creează o legătură dinamică între fișierul de date al testelor și implementarea acestora folosind un identificator test_ID. Păstrând datele de test într-un fișier separat și structurat pe baza referințelor cu identificatorii unici ai testelor, se oferă o mentenanță simplistă pe termen lung. Datele conțin atât valori de input cât și date de referință pentru a putea valida/invalida un test. Ele sunt transmise printr-un argument obligatoriu "kwargs" al metodei - o structură de date de tip dicționar. Accesul la aceste date se oferă prin cheia 'test_data' din dicționarul de unde este chemat. Mai mult decât atât un mecanism de tratare a erorilor este responsabil pentru furnizarea unui flow de salvare a logurilor în caz de crash al aplicației.

Exemplu

Ținând cont de tot ce s-a discutat anterior, în continuare este prezentat un exemplu care efectuează câteva interacțiuni cu ecranul dispozitivului mobil.

@test_case("TEST_ID_01")
def my_first_test(**kwargs):
# kwargs['test_data'] holds all the test specific data
  text_input = kwargs['test data']['input_text']
  try:
    # test case steps for android client
  appium_service_android = AppiumServer()
  appium_service_android.start(port=8000)
  android_client = AndroidClient()
  # test case steps for iOS client
  appium_service_iOS = AppiumServer()
  appium_service_iOS.start(port=9000)
  iOS_client = iOSClient()
  android_client.gestures.tap('input_box')
  android_client.gestures.send_data_to(
     'input_box', text_input)
  android_client.gestures.tap('send_button')
  # the data is send to the iOS application
  # check the iOS app if received the data.
  request_message = iOS_client.logger
     .get_text_from('request_message')
  # validate the step
  assert iOS_client.validator
     .check_value('request_text', text_input)
    print("Test case ended with status: OK")
  except Exception as ex:
    print("Error executing test case: "
     + str(ex), file=sys.stderr)
  finally:
    appium_service_android.close()
    appium_service_iOS.close()

Concluzie

Multiplele ore de lucru și cercetare a serviciului Appium au dovedit că acesta este un framework stabil pentru proiectele de testare automată. Mai mult decât atât, flexibilitatea de a alege limbajul de programare preferat cât și operabilitatea între platforme poate transforma procesul de 'continuous delivery' într-o treabă ușoară pentru orice programator. În contextul Telenav, odată implementat, API-ul respectiv a facilitat enorm efortul de testare manuală și mai mult decât atât, a creat o soluție eficientă pentru crearea de noi cazuri de testare pentru orice utilizator.

Bibliografie

 1. http://appium.io/slate/en/master/?ruby#

 2. https://github.com/appium/appium-xcuitest-driver

NUMĂRUL 138 - Maps & AI

Sponsori

 • Accenture
 • BT Code Crafters
 • Accesa
 • Bosch
 • Betfair
 • MHP
 • Connatix
 • BoatyardX
 • .msg systems
 • Yardi
 • Colors in projects

INTERVIURI VIDEO